Мапа програми в Україні
Хмельницький ОІППО на мапі

Хмельницький ОІППО

Місто:
Хмельницький
Адреса:
29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1
Телефони:
(0382) 650 386
Веб сайт:
http://www.hoippo.km.ua

Основними завданнями інституту є:

  • утвердження принципів нової ролі освіти як стратегічної основи розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запоруки майбутнього, засобу відтворення, нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина;
  • підвищення рівня професійної кваліфікації педагога відповідно до ціннісно-культурологічної, комунікативної, діяльнісно-розвивальної, соціально означеної парадигми освіти, що інтегрується в європейський світовий освітній простір;
  • сприяння системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів орієнтації суспільства в бік демократії, піднесення авторитету особистості, культури миру, толерантності, ринкових відносин;
  • уточнення (оновлення) стратегічних напрямів розвитку освіти в області відповідно до тенденцій, які утверджуються в освітньому просторі України;
  • поглиблення та розширення експериментальної та дослідної роботи, здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень у галузі освіти, їх впровадження в практику освітньої системи, керівництво реалізацією наукових ідей, інноваційною діяльністю;
  • виявлення, апробація та організація цілеспрямованого поширення передового педагогічного досвіду; удосконалення мережі опорних і базових шкіл інституту, творчих груп;
  • подальша апробація та використання активних форм навчання педагогічних та керівних працівників з метою формування педагога, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, є суб’єктом особистісного, професійного зростання, вміє досягати нових педагогічних цілей; сприяти розвитку фізичних, інтелектуальних, моральних та інших сутнісних сил особистості, які забезпечують її самоствердження і самореалізацію.