Методичні рекомендації для тренерів-методистів

"1 ученик: 1 компьютер" - образовательная модель мобильного обучения в школе 
Б.Б.Ярмахов 

Монография «1 ученик : 1 компьютер» — образовательная модель мобильного обучения в  школе» обобщает двадцатилетний зарубежный и  пятилетний отечественный опыт применения модели «1 ученик : 1 компьютер» в школе. Анализируется трансформация образовательного пространства в  модели, компетенции учителя, система мониторинга, разбираются существующие практики применения модели в  школе. Книга адресована руководителям образовательных учреждений и  учителям, занимающимся или планирующим заниматься реализацией этой образовательной модели.


Методичні рекомендації, створені на допомогу тренерам-методистам програми «Intel® Навчання для майбутнього»

До участі у тренінгах за Програмою залучаються вчителі середніх загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі та студенти вищих педагогічних навчальних закладів, а також методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, інші освітяни, які прагнуть навчитись ефективному використанню новітніх педагогічних та ІКТ технологій.
 
Мета навчання за Програмою: сформувати у вчителів навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні різних навчальних предметів учнів різних вікових категорій за допомогою ефективних інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна (індивідуальна чи групова) дослідницька діяльність учнів, використання методу навчальних проектів тощо.

Результатами ефективного навчання на тренінгу програми є розроблення та захист перед колегами кожним учасником власного Портфоліо навчального проекту з використанням ІКТ, що відповідає спеціальним вимогам до його вмісту та подальше впровадження цього та інших навчальних проектів при навчанні учнів свого предмету.

Концептуальні засади Програми: 

  • ефективне використання ІКТ у навчальному процесі;
  • проектна методика на основі самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницько-пошукової діяльності учнів;
  • розвиток учня – формування навичок мислення високого рівня та навичок критичного мислення за допомогою формулювання ключових та тематичних питань для учнів; формування в учнів цілісної картини світу;
  • практична спрямованість знань та навичок учнів;
  • розвиток навичок, які сприяють підвищенню конкурентноздатності учнів на ринку праці в умовах економіки, яка ґрунтується на новітніх технологіях та знаннях;
  • орієнтування при плануванні навчального проекту на вимоги державних загальноосвітніх стандартів та зміст державних навчальних програм з різних навчальних предметів;
  • циклічна побудова навчання вчителів на тренінгу щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій; врахування досягнень сучасної психології;альтернативна система оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів, на базі розробки власних критеріїв та форм оцінювання навчальних досягнень;
  • можливість застосування Програми для навчання вчителів будь-якого фаху та віку учнів;
  • система післядипломній педагогічної підготовки щодо надання вчителям навичок ефективного впровадження ИКТ; система, яка передбачає 48-годинні інтерактивні тренінги за принципом "навчи вчителя"; майстер-класи для тренерів, семінари для вчителів та адміністраторів шкіл та інших освітніх установ, форуми та обговорення в режимі он-лайн, обмін досвідом, конкурси для учасників Програми, а також експертну оцінку ефективності впровадження Програми.

Достатніми умовами успішного навчання за Програмою є висока мотивація вчителів, що навчатимуться, та висока кваліфікація викладачів-тренерів, що проводитимуть навчання. Обов’язкове закінчення тренерами аналогічного навчання за цією Програмою із процедурою захисту власного Портфоліо навчального проекту та впровадження розробленого навчального проекту в класі. Після тренінгів передбачається участь тренерів у майстер-класах, семінарах, форумах, конкурсах на кшталт "Історії успіху".

Особливості програми «Intel® Навчання для майбутнього»         
Обладнання комп'ютерного класу для проведення тренінгу         
Учасники тренінгу
Особливості проведення тренінгу за програмою
Як ефективно проводити тренінги за Програмою
Підготовка до тренінгу
Модуль 1: Портфоліо проекту
Модуль 2: План навчального проекту
Модуль 3: Пошук ресурсів для Портфоліо проекту
Модуль 4: Створення учнівської мультимедійної презентації
Модуль 5: Створення учнівської публікації
Модуль 6: Створення учнівського веб-сайту
Модуль 7: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою текстового редактора MS Word
Модуль 8: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора
Модуль 9: Створення методичних матеріалів для вчителя
Модуль 10: Розроблення плану реалізації проекту
Модуль 11: Компонування Портфоліо навчального проекту
Модуль 12: Демонстрація Портфоліо проекту


Завантажити файл "Методичні рекомендації, створені на допомогу тренерам-методистам програми «Intel® Навчання для майбутнього»"