Модуль 8: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора

Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

• групова робота

5 хв.

2.

Педрада: Правила безпеки в Інтернеті

• мозкова атака

• обговорення у групі

20 хв.

3.

Вправа 1: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора (3 год. 20 хв.)

4.

Крок 1.1: Аналіз прикладів дидактичних матеріалів для учнів, створених за допомогою табличного процесора

• робота з компакт-диском

• обговорення у парах

20 хв.

5.

Крок 1.2: Використання табличного процесора для створення дидактичних матеріалів для учнів

• міні-лекція тренера

• індивідуальна робота за комп'ютером

1 год.

6.

Крок 1.3: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора

• самостійна робота за комп'ютером

2 год.

7.

Вправа 2: Перегляд Плану навчального проекту

• індивідуальна робота з папками Портфоліо

15 хв.

8.

Огляд домашнього завдання: Створення методичних матеріалів для Портфоліо проекту

• міні-лекція тренера

5 хв.

9.

Рефлексія

• групова робота

5 хв.


Психологічна вправа (5 хв.)

Педрада: Правила безпеки в Інтернеті (20 хв.)

Матеріали педради, присвяченої правилам безпечної роботи в Інтернеті, особливо будуть корисними вчителям, що мають у школі постійний доступ до Інтернету або

Інтернет-клуби у приміщенні школи. Крім того, питання, які обговорюватимуться, будуть корисними для проведення батьківських зборів, зокрема для сповіщення батьків про деякі небезпечні наслідки та шляхи їх попередження при використанні Інтернету учнями.

Ризики використання Інтернету можна поділити на групи, пов'язані з життям та здоров'ям учнів: фізичне та психологічне здоров'я, небезпечна інформація про родину та її матеріальне становище тощо. Слід обговорити шляхи їх попередження, вони можуть бути такими: 

 • інформування учнів, батьків, вчителів школи про можливі ризики, що можуть виникати при роботі в Інтернеті;
 • контроль за роботою учнів в Інтернеті;
 • складення графіків роботи учнів вдома та у школі;
 • організація бесід учнів з психологами та фахівцями;
 • встановлення спеціальних програм-фільтрів для обмеження доступу учнів до небезпечної та небажаної інформації;
 • підготовка учнями спеціальних проектів та повідомлень про можливі ризики при роботі в Інтернеті;
 • заборона на публікування в Інтернеті та на відправлення власних електронних адрес учнів, вказування на шкільних сайтах тільки електронної адреси школи; 
 • спонукання учнів не давати власної електронної адреси, не повідомляти своїх даних ні в Інтернеті, ні при роботі на форумах і чатах.


Після проведення цієї Педради слід запитати в учасників:

 • Чи потрібно розповідати учням, вчителям та батькам про ризики під час роботи в Інтернеті?
 • З якого віку учням потрібно надавати таку інформацію?
 • Хто має інформувати їх про ці проблеми та шляхи їх вирішення?


Далі не забудьте оголосити тему, завдання, основні питання та очікувані результати від виконання завдань модуля.