Про програму

«Масштаб проведення цієї програми
є свідченням визнання нашою індустрією того факту,
що всі новітні технології нічого не варті,
якщо вчителі не знають, як ними ефективно користуватися.
Дива в освіті творять не комп'ютери, а вчителі».

Крейг Барретт,
голова ради директорів корпорації Intel,
почесний професор Національного університету імені Тараса Шевченка

Програма Intel® «Навчання для майбутнього» - найбільша спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, ЦІППО АПН України, ОІППО, ОУОН ОДА та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій, яка уможливлює підготовку школярів до економіки знань XXI сторіччя та надає їм необхідні навички.

Програма Intel® «Навчання для майбутнього» - сучасна система підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів за новітніми інтерактивними, визнаними у 39 країнах світу методиками, зміст якої було локалізовано та адаптовано до Державних стандартів освіти України. Програма має міжнародний сертифікат та відповідає міжнародним стандартам. Програма ефективно впроваджується також у Німеччині, Австрії, Японії, Кореї, Австралії, Італії, Ізраїлі, Аргентині, США та ін.. У світі за 8 років підготовлено понад 6,0 млн. вчителів; планується, що за наступні 5 років їх кількість зросте до 10 млн.

Програма виступає каталізатором реформування освітнього простору України, оновлення змісту та методів ІКТ освіти, впровадження інтерактивних форм підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, покращення стану інформатизації освіти, вона також сприяє підготовці нового покоління учнів до нового типу економіки - економіки знань.

Програма Intel® «Навчання для майбутнього» неодноразово отримувала срібні медалі на виставці «Сучасна освіті в Україні», а також відзначалася різними дипломами та грамотами Міністерства освіти і науки України.

За результатами моніторингу 98,6% учасників Програми мають позитивні відгуки про перебіг програми та її ефективність.

У рамках програми проводяться 64-годинні (72) інтерактивні інтенсивні тренінги для вчителів - предметників; майстер-класи для тренерів, конкурси на краще впровадження ІКТ, координаційні наради, конференції, щорічний форум «Нові горизонти ІКТ в освіті», виставки, круглі столи, здійснюється постійний науково-методичний супровід, веб-підтримка, експертиза та моніторинг якості впровадження програми.

З початку реалізації програми понад 140 000 вчителів та студентів пройшли навчання за програмою, зокрема, у системі середньої освіти -понад 104 000; вищої освіти - 23 000; професійно-технічної освіти -понад 4000, інститутів післядипломної педагогічної освіти - 1000 керівників системи освіти.

За роками: у 2004 р. - 5945, 2005 р. - 21 600, 2006 р. - 28 138, 2007 р. - 17747 (на 01.12.07), 2008 р. - 37 975 учасників.У 2009р. в Україні очікується участь у програмі 43 000 вчителів та студентів, а це означає, що з часу впровадження програми понад 150 тисяч вчителів (майже 30% від їх загальної кількості) набудуть нових знань з ефективного використання ІКТ в навчальному процесі.


Пути эффективного обучения будущих учителей использованию информационно-коммуникационных технологий в педагогических учебных заведениях
Современное общество меняется от ресурсоемкой экономики к экономике знаний. Эта тенденция существует во всех сферах нашей жизни. В ближайшем будущем мы будем жить в цифровом мире: миллиарды компьютеров в сети сделают информацию доступной для каждого и в любое время, в каждом уголке планеты, а оборот мировой электронной коммерции будет высчитываться у триллионах долларов.