Програма інформатизації освіти 100%

Програма інформатизації освіти 100% та завдання щодо підвищення кваліфікації вчителів на 2011-2012 н.р.
Автор: Морзе Н.В.,член-кор АПНУ, д.п.н., професор

Державна цільова програма "Сто відсотків" спрямована на поліпшення якості освіти в умовах розбудови інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки шляхом:

  • стовідсоткового забезпечення освітніми інформаційними електронними ресурсами,
  • стовідсоткового оволодіння освітянами інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні європейських стандартів,
  • стовідсоткової підготовленості учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у розв’язуванні життєвих практичних завдань,
  • стовідсоткового забезпечення усім громадянам країни доступу до якісної освіти через упровадження дистанційного навчання,
  • стовідсоткового комп’ютерного та комунікаційного обладнання освітніх установ.