Про програму у країнах СНД

Співпрацючи з кращими університетами світу, корпорація Intel надає додаткові можливості професійного і особистісного розвитку для студентів, викладачів, наукових працівників у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційного підприємництва.

У рамках цієї програми Intel надає освітньо-науковому співтовариству актуальну інформацію про останні досягнення і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, сучасні вимоги наукомісткої індустрії до рівня знань випускників, особливості інноваційного підприємництва і бізнесу на базі високих технологій, фінансує інноваційні дослідницькі й освітні іниціативи університетів, проведення курсів додаткової професійної підготовки, конференцій і семінарів, допомагає обладнувати науково-дослідні лабораторії і комп'ютерні класи, надає стипендії та гранти, влаштовує лекції провідних фахівців Intel.

Нові навчальні курси і додаткова підготовка для викладачів. Ця програма надає можливості додаткової професійної підготовки викладачів у рамках курсів підвищення кваліфікації, методичних семінарів з використанням нових навчальних програм, а також модельних навчальних курсів, створених у кращих університетах. У процесі співпраці університети мають можливість розвивати, впроваджувати и удосконалювати нові навчальні плани, які включають відомості про найновіші тенденції і розробки у таких галузях:

  • інформаційні й комунікаційні технології;
  • інноваційне технологічне підприємництво
  • Особливість матеріалів, які надаються професорсько-викладацькому складу, в тому, що навчальні курси і програми розроблені у результаті тісної співпраці університетських колективів викладачів і провідних дослідників і розробників Intel.

Представники Intel привносять у розроблення курсу найновіші технологічні досягнення і тенденції, методи практичного застосування знань, допомагають пов'язати базову фундаментальну складову курсу з практикою і реальністю сучасної наукомісткої індустрії.

Теми курсів, що діють нині, включають: мережеві процесори; проектування СБІС; бездротові комунікації; багатопотокові обчислення; мікроелектронне виробництво; технології корпусування; технологічне підприємництво. У Росії найбільше уваги Intel приділяє розробленню курсів з багатопотокового програмування, нанотехнологій, інноваційного високотехнологічного підприємництва.

Наприклад, у 2007 році було проведено низку заходів, спрямованих на підтримку розроблення і модифікації навчальних програм у галузі паралельного програмування. Багатоядерні обчислювальні архітектури і паралельне програмування стають ключовими напрямками розвитку ІТ-індустрії. Експерти ІПТ.ЄІ і найкращі викладачі університетів прагнуть дати студентам нове розуміння обчислювальних, програмних, алгоритмічних рішень у контексті паралельних і розподілених обчислень.

Упродовж 2007 року корпорація Intel продовжувала співпрацю приблизно із 40 провідними університетами Росії, які модернізують свої навчальні курси у галузі паралельного програмування. Для додаткової професійної підготовки викладачів у різних містах Росії проведено 5 робочих сесій, на яких 150 викладачам були презентовані навчальні курси та програми з паралельного програмування, створені у провідних університетах Росії. Понад 600 студентів взяли участь у конкурсі з оптимізації багатопотокових обчислень.

Студенські програми спрямовані на надання студентам нових можливостей у реалізації свого потенціалу у таких напрямках:

  • наукові дослідження і розробки з інформаційно-комунікаційних технологій;
  • інноваційне високотехнологічне підприємництво;
  • розвиток особистісних навичок, необхідних для успішної роботи в інноваційній науково-технічній сфері (вміння працювати з «відкритими проблемами», навички проектної та групової роботи, ефективної роботи з колегами, інноваційне технологічне підприємництво, навички публічних виступів, розуміння міжнародних практик науково-технічної сфери тощо).

Додаткові можливості розвитку в науково-технічній сфері студенти набувають під час спілкування з експертами Intel та найкращими викладачами, які запрошуються з університетів Росії та США, а також під час стажування в Intel, чи отримуючи фінансову підтримку Intel.

Професійні наукові й технічні питання, напевне, мають бути основними серед знань спеціаліста з ІКТ. Але досвід Intel та інших високотехнологічних інноваційних компаній доводить, що обмежуватися лише цим не можна. Недостатність знань, що не належать до безпосередньої компетенції спеціаліста, може стати причиною його неефективної й некоректної роботи.

Управлінські (зокрема, підприємницькі, з чітким баченням ринку і потенційного клієнта для ІТ розробок) та особистісно-психологічні навички повинні бути наявні у студента та випускника. Унікальною ідеєю-знахідкою 2007 року у підтримці вищої освіти для Intel стала програма тренінгів (у рамках «Ініціативи й інновації») для студентів із розвитку так званих «понадпрофесійних» компетенцій, тобто навичок успішного управління, роботи у команді, комунікацій, публічних виступів тощо. Важливо, що заняття проводять співробітники корпорації, які виступають також волонтерами-інструкторами корпоративного тренінгового центру Intel University.

Компонентами студентських програм Intel є: стипендіальна програма, студентські навчально-наукові лабораторії, навчально-наукові процеси на кафедрі МФТІ «Мікропроцесорні технології», літні та зимові студентські школи, студентські конкурси й вікторини, інтернатура тощо.

Програма «Дослідження і розробки» підтримує передові наукові і технічні роботи в університетах, сприяє налагодженню тісних контактів університетів з місцевою високотехнологічною індустрією, надає дослідницькому співтовариству інформацію про досягнення і тенденції розвитку інформаційної, комунікаційної та напівпровідникової індустрій.

Програма «Технологічне підприємництво - від теорії до практики» спрямована на стимулювання інноваційного високотехнолопчного підприємництва в студентському середовищі й надання можливостей додаткового професійного розвитку викладачів у галузі освітніх програм з технологічного інноваційного підприємництва.

У рамках цього напрямку Каліфорнійський університет у Берклі (США) і корпорація Intel розробили навчальну програму «Технологічне підприємництво - від теорії до практики». Програма розрахована на студентів старших курсів та аспірантів природничих і технічних спеціальностей. її мета - дати студентам основні знання і навички, необхідні для успішних інновацій і комерціалізації наукових ідей. Програма поєднує актуальний навчальний матеріал, ефективну освітню методику і практичні заняття для кращого засвоєння матеріалу.

Деталі програми і відповідні базові навчальні матеріали (англійською мовою) знаходяться за адресою www.intel.com./education/highered/.