Модуль 1: Портфоліо проекту

Структуру проведення цього модуля подано у наведеній нижче таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

Групова робота

5 хв.

2.

Вправа 1: Програма «Intel® Навчання для майбутнього», її мета, завдання та перспективи розвитку

 • презентація тренера

25 хв.

3.

Вправа 2: Знайомство вчителів між собою

 • гра

15 хв.

4.

Вправа 3: Метод проектів, його особливості та характерні ознаки

5.

Крок 3.1: Обговорення ефективності традиційного навчання

 • мозкова атака

15 хв.

6.

Навички мислення високого рівня (за Б. Блумом) та їх розвиток при використанні проектної методики

 • презентація тренера

10 хв.

7.

Крок 3.2: Ознайомлення з прикладами описів планів навчальних проектів

 • робота з компакт-диском
 • робота у парах

15 хв.

8.

Крок 3.3: Створення ярлика для змісту програмного компакт-диску

 • робота за комп'ютером

5 хв.

9.

Крок 3.4: Ознайомлення з навігацією по програмному компакт-диску

 • робота за комп'ютером

5 хв.

10.

Вправа 4: Портфоліо навчального проекту та його структура

11.

Крок 4.1: Портфоліо навчального проекту та його структура

 • презентація тренера

10 хв.

12.

Крок 4.2: Ознайомлення з прикладами Портфоліо навчальних проектів

 • робота з компакт-диском

15 хв.

13.

Крок 4.3: Створення папок для збереження складових Портфоліо власного навчального проекту

 • індивідуальна робота за комп'ютером

20 хв.

14.

Крок 4.4: Аналіз структури Портфоліо навчального проекту

 • індивідуальна робота

5 хв.

15.

Крок 4.5: Ознайомлення з таблицею підготовки основних складових Портфоліо навчального проекту

 • індивідуальна робота

5 хв.

16.

Вправа 5: Вимоги до Портфоліо навчального проекту

17.

Крок 5.1: Аналіз прикладу Портфоліо згідно з вимогами

 • робота з компакт-диском
 • обговорення аналізу (в парах чи у малих групах)

15 хв.

18.

Вправа 6: Вибір теми навчального проекту

19.

Крок 6.1: Ознайомлення з прикладами тем навчальних проектів

 • робота з компакт-диском
 • індивідуальна робота

5 хв.

20.

Крок 6.2: Аналіз державних навчальних програм з предмета

 • робота з компакт-диском
 • індивідуальна робота
 • робота у групах

30 хв.

21.

Крок 6.3: Добір теми майбутнього навчального Проекту

 • обговорення в групах

15 хв.

22.

Огляд домашнього завдання: Метод проектів

 • міні-лекція тренера

5 хв.

23.

Рефлексія

 • групова робота

5 хв.