Вправа 2: Знайомство вчителів між собою (15 хв.)

Ця важлива для тренінгу вправа є обов'язковою і не слід скорочувати час при її проведенні. Може статися, що, навпаки, доведеться витратити більше часу – і це нормально. Основна її мета – познайомитися з вчителями та забезпечити перше знайомство їх між собою, створити атмосферу розкутості, невимушеності та приязні; активізувати учасників. Важливо привернути увагу слухачів один до одного, зняти схвильованість вчителів, дати можливість розкритися кожному слухачеві. Слід зробити таке знайомство неформальним. Одним із завдань тренера – з'ясувати рівень підготовленості та освіченості кожного вчителя.

Пам'ятайте, що Ви працюєте в команді, а всі її члени завжди повинні не лише знати імена, а й особливості професійних та персональних рис кожного та умов їх роботи у навчальному закладі. Знайомство можна провести за допомогою різних вправ, крім описаної у посібнику. Такі вправи наведені у Додатку 4.

Запропонуйте заповнити анкету "Будьмо знайомі" – 8хв. Кожен учасник, активно рухаючись по класу має поставити запитання до якомога більшої кількості вчителів та записати їх імена у відповідні клітини. Попросіть учасників змінювати пари якомога швидше.

Поставте вчителям запитання:

  • Хто заповнив всі клітини таблиці?
  • У кого не заповнені 1, 2, 3 клітини ?
  • Про кого з учасників тренінгу Ви дізналися щось цікаве?
  • Допоможіть учасникам, якщо будуть труднощі.