Вправа 1: Мета, завдання та перспективи програми «Intel® Навчання для майбутнього» (25 хв.)


Привітайтесь з учасниками тренінгу й поздоровте їх з початком роботи. Намагайтесь уникнути формальності при цьому. Розпочніть цю вправу з розповіді про себе, де відобразіть не свої посади та регалії, а поясніть, чому Ви вирішили працювати у програмі, що Вас приваблює у ній, чи дозволяє вона Вам рости професійно, наскільки Ви бачите її перспективність для себе та своєї школи. Розкажіть усе, що стосується організації тренінгу:

  • тривалість (дні);
  • режим занять;
  • перерви (перерва на каву, одногодинна перерва на обід і відпочинок);
  • використання обладнання, матеріалів;
  • розташування гардеробу, туалетів, їдальні.


Запропонуйте учасникам тренінгу написати на бейджиках або аркушах паперу своє ім'я. Поясніть, що необов'язково повністю вказувати своє прізвище, ім'я та по батькові. За бажанням можна обмежитись лише ім'ям.

Запропонуйте вчителям заповнити Анкету учасника на сайті програми http://www.iteach.com.ua/ в режимі он-лайн. Пароль: ITEACH (великими літерами) (5хв.).

HBM  Якщо Ви працюєте у комп'ютерному класі без доступу до мережі  Інтернет, Вам треба роздрукувати анкети учасників заздалегідь з веб-сайту або з додатку до цих матеріалів (Див. Додаток 9).

Зверніть увагу слухачів на обов'язковість заповнення всіх пунктів. Попросіть відповісти на питання якомога докладніше. Анкети заповнюються анонімно, обов'язково ручкою, а не олівцем. Зберіть анкети учасників.

Не формалізуйте цю першу зустріч з вчителями, намагайтеся бути відкритими та щирими. Пам'ятайте, що на вчителів чекає важка робота. Пригадайте, як непросто було Вам при навчанні на такому тренінгу. Розкажіть про себе або про своїх знайомих вчителів, що брали участь у такому навчанні, пригадайте цікавий випадок або цитату про почуття учасника програми на початку тренінгу та наприкінці.

Не доцільно розповідати дуже ретельно про всі деталі навчання на тренінгу, тобто про те, що конкретно очікує кожного слухача щоденно.

Слід звернути увагу на такі важливі моменти:

1. Для тренінгу розроблено спеціальний посібник; його треба читати вдома, готуючись до наступного аудиторного заняття, користуватися ним слід також на самих заняттях. План, основні питання, задачі, програмні засоби, що використовуватимуться, та структура кожного модуля містяться на початку кожного з 12 модулів. Про те, що передбачатиметься при роботі з наступним модулем, кожному слухачеві слід знати наприкінці попереднього. Це важливо зауважити вчителям, які не звикли, що навчальна діяльність на тренінгу може організовуватися точно за конкретним часом (незалежно від того, чи доведена до досконалого закінчення робота кожного слухача) та з постійною зміною їх діяльності.

2. Відвідування та активна участь у всіх заняттях тренінгу є обов'язковими для кожного слухача.

3. Незалежно від початкового рівня знань та вмінь вчителів (особливо, які стосуються комп'ютерних технологій) кожен повинен виконувати всі запропоновані на тренінгу завдання та вправи.

4. Кожний учасник тренінгу створює свою власну практичну роботу за вимогами державних освітніх стандартів та державних програм – навчально-методичний комплекс (Портфоліо) для учнів, який вчитель використовуватиме у конкретному навчальному закладі. Така робота захищається перед колегами при публічному захисті, який проводиться в останній день тренінгу.

5. Основна мета тренінгу – комплексне навчання інноваційним педагогічним та інформаційно-комунікаційним технологіям.

Можете навести приклад, який доводить, що почуття щастя, задоволення життям часто залежить не від зовнішніх обставин, а від ставлення до цих обставин.

".....В одному місті живуть двоє хлопчиків. Перший – песиміст, капризун, завжди всім незадоволений, другий – оптиміст, життєрадісний, усміхнений, задоволений.

Психологи вирішили створити такі умови, щоб хлопчики виявили себе протилежно. Для цього першого хлопчика посадили в кімнату з найрізноманітнішими іграшками, а другого – до кімнати, в якій було повно кінського гною.

Через годину діти вийшли.

Перший хлопчик кричав і сварився, через те, що іграшки погані, швидко ламаються…

Другий був весь забруднений, але усміхнений і щасливий. Він сказав: " Я цілу годину шукав! Ну, десь же тут має бути кінь!"

Отже, програма виховує гуманні відношення між людьми, прагнення бути щасливими, задоволеними своїм життям за будь-яких обставин.

Далі доцільно чітко пояснити вчителям, що програма «Intel® Навчання для майбутнього» складається з п'яти основних етапів:

1. Навчання на тренінгу та виконання завдань і вимог такого навчання, що закінчується захистом перед колегами розробленого Портфоліо навчального проекту.

2. Після завершення тренінгу-семінару реалізація у навчальному процесі навчального проекту, план впровадження та план реалізації якого було розроблено вчителем на тренінгу.

3. Навчання вчителів свого навчального закладу за програмою тренінгу «Intel® Навчання для майбутнього».

4. Участь у семінарах для вчителів та у майстер-класах для тренерів.

5. Участь у конкурсах, присвячених реалізації навчального проекту, участь учнів у проектній діяльності, підготовка учнів до самостійної дослідницької діяльності, участь в інших програмах, що оголошуються корпорацією Intel.

Особливу увагу слід приділити результатам навчання за програмою та обов'язковій підготовці всіх складових Портфоліо. Помилки припускаються тренери, які не наголошують на обов'язковість виконання кожним учасником тренінгу завдань та постійний контроль з боку тренера за виконанням кожним вчителем передбачених програмою методичних та дидактичних матеріалів Портфоліо, що розробляється.

Наприкінці цієї вправи не забудьте запитати кожного вчителя про згоду щодо виконання вимог навчання на тренінгу. Можна вчителям дати час для прийняття остаточного рішення – до закінчення роботи за цим модулем.

Якщо вчитель відмовляється від навчання на тренінгу, то необхідно його відразу замінити іншим. А це означає, що при проведенні таких тренінгів завжди повинен існувати резерв вчителів для навчання.

Не можна допускати:

  • відсутності слухача на деяких етапах тренінгу (незалежно від причини);
  • виконання вчителем завдань у власній інтерпретації, наприклад ігнорування роботи в парах, участі в обговоренні у педрадах, демонстрації результатів своєї діяльності колегам;
  • застосування непередбачених програмою засобів для розробки складових Портфоліо тощо.

Важливо пояснити вчителям, чим відрізняється ця програма від інших.

Разом з тим не слід на початку тренінгу розповідати про всі деталі та особливості навчання за цією програмою. Недоцільно витрачати на цю вправу більше як 20–25 хв.

HBM Слід зазначити, що вчителі краще зрозуміють свої завдання щодо створення Портфоліо, коли вони будуть запрошені на захист Портфоліо у попередніх групах слухачів, що навчались на тренінгу.

HBM Бажано, щоб тренер продивлявся складові Портфоліо учасників тренінгу створені після кожного дня занять, це дозволить йому вчасно відвернути можливі помилки або нерозуміння учасниками принципових засад програми, вірно спрямовувати педради кожного наступного модуля. Це можна робити зранку, до початку занять, або ввечері, після занять.