Вправа 5: Вимоги до Портфоліо навчального проекту (20 хв.)

Цю вправу можна поділити на дві частини. Спочатку тренерові доцільно пояснити призначення таблиці з вимогами до Портфоліо навчального проекту, звернути увагу на те, що при виконанні завдань кожного модуля при створенні кожної окремої складової Портфоліо вчителю постійно слід звертатися до тих вимог, які в ній відображено, та зрештою навчитися оцінювати Портфоліо за зазначеними єдиними критеріями.

Крок 5.1. (5 хв.). Спочатку зверніть увагу на те, чому для оцінювання Портфоліо вибрані саме такі критерії, які фактично є основними і для впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього», та в яких випадках за виділеними ознаками ставляться оцінки «відмінно», «добре» та «посередньо».

Причому ознайомлення з критеріями повинно бути не поверховим. У програмі закладено яскравий методичний прийом:

HBM  Перед тим як створювати Портфоліо потрібно чітко уявляти вимоги до його оцінювання. Такий прийом повинен стати робочим і для кожного вчителя: необхідно не тільки чітко ставити завдання учням, а й пояснити, як це завдання оцінюватиметься. Такої методики слід дотримуватися протягом всього навчання на тренінгу.

Важливо зазначити, що саме цими критеріями будуть користуватися опоненти при оцінюванні розроблених вчителями Портфоліо навчальних проектів наприкінці навчання, коли вони презентуватимуть свої розробки перед всіма учасниками. Підкресліть, що вчителям оцінки виставлятися не будуть. Оцінки «відмінно», «задовільно», «посередньо» у Вимогах для Портфоліо носять орієнтовний характер.

Крок 5.2. Аналіз прикладу Портфоліо згідно з вимогами (15 хв.). Другим кроком передбачається самостійний аналіз кожним вчителем прикладу одного Портфоліо з точки зору ефективності використання комп'ютерних технологій, а потім обговорення результатів проведеного аналізу. Обговорення можна провести, об'єднавши всіх вчителів у дві групи, які висловлюватимуть свої думки по черзі, як групове рішення щодо виконання кожного критерію. У цей час інша група та її представники можуть виступати в ролі опонентів.