Модуль 2: План навчального проекту

Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

• групова робота

5 хв.

2.

Педрада: Використання комп'ютерних технологій у навчальному проекті :

• мозкова атака

20 хв.

3.

Вправа 1: Основні питання проекту (1 год.)

4.

Крок 1.1: Постановка основних питань проекту

• презентація тренера

20 хв.

5.

Крок 1.2: Аналіз прикладів Ключового та Тематичних питань проекту

• робота з компакт-диском

• робота в парах

20 хв.

6.

Крок 1.3: Визначення Ключового та Тематичних питань до майбутнього навчального проекту

• індивідуальна робота

• робота в парах

20 хв.

7.

Вправа 2: Розробка Плану навчального проекту (1год. 50 хв.)

8.

Крок 2.1: Ознайомлення з Шаблоном плану навчального проекту

• робота з компакт-диском

• робота з посібником

10 хв.

9.

Збереження на диску шаблону плану навчального проекту для створення власного плану

• робота з папками Портфоліо

5 хв.

10.

Аналіз державних освітніх стандартів з потрібної галузі

• робота з компакт-диском

20 хв.

11.

Збереження вимог державних освітніх стандартів з потрібної галузі у спеціальній папці

• робота з папками Портфоліо

10 хв.

12.

Крок 2.2: Планування навчального проекту

• індивідуальна робота

15 хв.

13.

Аналіз назв навчальних проектів

• робота з компакт-диском

10 хв.

14.

Крок 2.3: Створення Плану навчального проекту на комп'ютері

• робота з папками Портфоліо

15.

Крок 2.4: Аналіз планів навчальних проектів з точки зору критеріїв оцінювання Портфоліо проектів

• робота з компакт-диском

• індивідуальна робота

20 хв.

16.

Виконання тесту на перевірку знання Закону про авторське право

• індивідуальна робота з компакт-диском

10 хв.

17.

Вправа 3: Ознайомлення із Законом про авторське право (40 хв.)

18.

Крок 3.1: Перевірка вашого знання Закону про авторське право (10 хв.)

• індивідуальна робота на комп'ютері

10 хв.

19.

Крок 3.2: Перегляд презентації тренера

• презентація тренера

30 хв.

20.

Огляд домашнього завдання: Перегляд Ключового і Тематичних питань навчального проекту

• міні-лекція тренера

5 хв.

21.

Рефлексія

• групова робота

5 хв.


Почніть навчання за цим модулем з психологічної вправи, яка займе 5–7 хв. (Див. Додаток 7). Основна мета вправи – формування у вчителів налаштованості на нове завдання, створення атмосфери невимушеності.

Оголосіть тему модуля, основні питання та завдання, результати яких повинні досягти вчителі при навчанні за ним.

Перевірте виконання домашнього завдання вчителями, з’ясуйте, чи правильно їм вдалося дати відповіді на запитання для повторення, запропонуйте назвати основні ідеї та приклади, наведені у додатковій статті з методу навчальних проектів, тощо.

HBM  Дотримуйтесь принципу: кожне запропоноване для виконання завдання повинно бути перевірене, незалежно від обсягу, мети, форми тощо, та привчайте вчителів до роботи за цим принципом. Для виконання основних завдань тренінгу та досягнення мети слід намагатися, щоб домашні завдання посібника виконувались кожним вчителем. Без закріплення та осмислення вчителем матеріалу, який передбачено програмою навчання, можна не досягти успіху.

Огляд домашнього завдання (5хв.). Наприкінці навчання за модулем обов'язково проведіть рефлексію та огляд домашнього завдання: вчителі повинні переглянути Основні питання до свого навчального проекту, його тему. Пропонується підібрати додаткові інформаційні матеріали для створення матеріалів Портфоліо.