Вправа 2: Розробка Плану навчального проекту (1 год. 50 хв.)

Вправа складається з чотирьох кроків. Спочатку сформулюйте завдання для вчителів, поясніть, у чому полягатиме вправа і яких результатів слід очікувати. При виконанні цієї вправи доцільно послідовно пропонувати вчителям виконувати всі прописані у посібнику завдання.

Крок 2.1. Ознайомлення з Шаблоном плану навчального проекту (10 хв.). Слід разом із вчителями проаналізувати структуру та зміст шаблону Плану навчального проекту.

Крок 2.3. Створення Плану навчального проекту на комп'ютері (20 хв.). При створенні Плану навчального проекту на комп'ютері зверніть увагу на такі особливості:

1. Обов'язково поясніть процес налагодження панелей інструментів і меню для кожного додатку програм Microsoft Office. Це важливо для майбутнього навчання учнів роботі з середовищем текстового редактора та інших програм. Деякі вчителі не вважають за потрібне виконувати таке налагодження, припускаючись методичної помилки. Починайте роботу в середовищах програм Microsoft Office саме з налагодження. Це повинно стати звичкою для вчителя, оскільки однакове налагодження панелей інструментів та меню полегшують роботу вчителя при поясненні учням алгоритмів виконання конкретних завдань.

2. Нагадайте вчителям про необхідність видалення слова Шаблон із заголовка плану.

Крок 2.4. Аналіз планів навчальних проектів з точки зору критеріїв оцінювання Портфоліо проектів (20 хв.). Дуже важливим є останній крок, присвячений аналізу планів навчальних проектів щодо розв'язування завдань навчання та розвитку учнів, які відображено у Вимогах до Портфоліо. Нагадайте вчителям, що саме розділ плану «Діяльність учнів» повинен відображати те, як вчитель збирається формувати в учнів навички мислення високого рівня.

HBM  Доцільно, щоб вчителі при аналізі планів відповідали на питання «Що роблять у навчальному проекті учні?». При цьому важливо наголосити, що діяльність учнів – це не створення презентації, публікації, веб-сайту, оскільки така діяльність передбачена всіма проектами. Важливо, щоб відображалися дослідницькі дії, які виконуватимуться учнями і які розвиватимуть їх.

Нагадайте, щоб вчителі звернулися до піраміди Блума та відповідних орієнтирів з дієсловами, що вказують на те, навички якого рівня формуються вчителем. Якщо вчителі правильно зрозуміють, як і що слід записати у цьому розділі, то ними відповідно будуть правильно створені приклади учнівських робіт.

Можна порадити вчителям по групах розглянути вміст розділів "Діяльність учнів" та «Навчальні цілі/Очікувані результати» кількох планів, що зберігаються на компакт-диску, та проаналізувати всією групою, акцентуючи увагу на необхідності розвитку дітей при реалізації навчального проекту.

Допомогу може надати табл. 3 (її можна продовжити)

Тема, назва проекту

Клас

Ключове питання

Тематичні питання

Діяльність учнів

Навчальні цілі/Очікувані результати

Дроби стають зрозумілими, математика

3–5

Як математика пов'язана з нашим життям?

Що таке дроби? Як знання дробів може допомогти тобі в житті?

Впродовж першого тижня учні матимуть змогу зустрітися ( на уроках і в позашкільній діяльності, організованій вчителем) з різними життєвим проблемами, пов'язаними з дробами. Вони будуть працювати з тортом, який треба поділити на частинки, аналізувати, де зустрічаються дроби в житті, створювати свої власні моделі для розуміння дробів. Після кожної такої діяльності учні будуть робити цифрові фотографії частинок (дробів) з реального життя в лабораторії комп'ютерного класу.

В кінці тижня ці цифрові фотографії будуть збиратися в спеціальну папку, доступну на локальному сервері для використання учнями у їх презентаціях PowerPoint.

Після роботи (тренування) в PowerPoint у малих групах, кожен учень створюватиме свою власну презентацію, яка буде вирішувати проблему реального життя з дробами.

Діяльність учнів, пов'язана з публікаціями:

Впродовж другого тижня в класі буде проводитись серія навчальних ігор та вправ, які надаватимуть учням досвід у роботі з дробами, їх записом і рівняннями. До кінця тижня учні самі обирають ту задачку, про яку вони писатимуть звіт та робитимуть групою малу публікацію.

Учні будуть вирішувати проблеми реального життя за допомогою дробів та відповідаючи на питання: "Як дроби допоможуть тобі у житті?". Вони демонструватимуть свої завдання про дроби всьому класу, створюючи власні комп'ютерні мультимедійні презентації.

Учні писатимуть короткі звіти про роботу , яку проводять в класі. Потім вони будуть опрацьовувати свою роботу в малих групах і разом створюватимуть групові інформаційні листки, форматуючи текст, додаючи цифрові фотографії, графіки, звуки та списки використаних інформаційних джерел.

Учні будуть працювати в малих групах по п'ять школярів в кожній, створюючи цікаві задачі-загадки на основі одного з прикладів, які ми розв'яжемо в класі. Після цього їх задачі-загадки будуть вміщені на веб-сторінці (розробленій разом з вчителем), яку зможуть в Інтернеті подивитись батьки, учні інших класів, Інтернет-партнери з інших міст, які будуть їх розв'язувати і надсилати свої відповіді.

Ставкоманія: Учні досліджують життєздатність водоймища

Природничі науки, математика, мова

6–8

Чому вода така важлива?

Чи є здоровими водоймища світу?

Що робить водоймище здоровим?

Уроки з природничих наук

РЕАЛЬНЕ ВОДОЙМИЩЕ: Учні проводитимуть різноманітні тести води (вимірювання температури, рН, зв'язаного кисню, нітратів, замуленість, наявність живих організмів, рослин (мікро- та макроорганізмів). Опис таких лабораторних робіт можна знайти у будь-якому посібнику з тестування води. У цьому проекті ми використовуємо Тест Water Quality Tests Manual, розроблений Massachusetts Water Resources Authority (MWRA).

Ідеальне (штучне)ВОДОЙМИЩЕ: Після конструювання штучного водоймища учні проводитимуть деякі тести, такі ж як і для РЕАЛЬНОГО водоймища.

Конструювання:

1. Індивідуально чи в малих групах розроблятиметься і створюватиметься в масштабі модель штучного водоймища.

2. Буде відібраний кращий проект і

розпочнеться його будівництво. У ході створення ставка вноситимуться відповідні корективи. Ми будемо використовувати як основу дитячий басейн, проте будь-який магазин чи центр підтримки садівництва та малих садових форм має відповідні штучні водоймища та інструкції їх встановлення.

3. Тестування води обох водоймищ проводитиметься раз на три тижні.

Місяці для тестування: осінь – вересень, жовтень, листопад, весна – кінець березня, квітень, травень.

"Дослідження тваринного та рослинного царства": учні робитимуть дослідження з ідентифікації організмів в обох водоймах впродовж навчального року (найпростіші одноклітинні, гриби, рослини).

Уроки з математики:

Електронні таблиці та графіки: учні навчатимуться основам роботи в Excel.

Розробка штучного водоймища: учні працюватимуть з масштабними малюнками.

Графіки та діаграми: вивчати використання діаграм для пояснення і представлення результатів. Які типи графіків та діаграм краще використовувати для представлення результатів. Вимірювання: Периметр, площа і об'єм викладатимуться за навчальним планом.

Учні проводять декілька тестів на природному водоймищі та на створеному ними штучному водоймищі для того, щоб:

• Оцінити фізичний, хімічний та біологічний стан води

• Порівняти дані з двох об'єктів та зробити висновки на основі цього порівняння

• Визначити мікро та макроорганізми у воді обох водоймищ

• Оцінити (за допомогою певних критеріїв), чи можна використовувати цю воду з природного водоймища для життя водних організмів, плавання, катання на човнах, рибалки, сільського господарства.

Очікувані результати включають:

•Вміння використовувати наукові

методи дослідження для вирішення проблем.

• Вміння використовувати такі інструменти як мікроскопи та препарати.

• Демонструвати можливості використання математики для оцінки достовірності одержаних результатів.

• Використовувати електронні таблиці для організації та аналізу даних та створення графіків та діаграм, які наочно демонструють співвідношення між даними.

• Готувати масштабовані малюнки.

• Визначати периметр, площу та об'єм, використовуючи метричну систему.

• Досліджувати приклади та співвідношення між даними, представляти ці дані в різних форматах.

• Робити висновки, які підтримуються математичними і науковими підтвердженнями

Тригонометрія

Математика

9–12

Які переваги та обмеження математичного опису реальних життєвих ситуацій?

Чи можна математично описати коливні процеси?

1. Визначити разом з учнями Ключове питання: чи всі коливні процеси можна описати за допомогою математики?

2. Застосовуючи "мозкову атаку" назвати приклади коливних процесів і обговорити:

- Як учні думають, чи всі ці процеси можна описати математично, чи ні.

- Яка інформація потрібна для того, щоб коливний (циклічний) процес описати математично.

3. Зробити дослідження веб-сайтів про коливний рух.

4. Вивчити основні характеристики функцій синуса та косинуса, включаючи параметри:

- Амплітуда

- Період

- Частота

- Горизонтальний зсув

- Вертикальний зсув

5. Виконати лабораторну роботу по вивченню коливання пружини (коливання

тіла під дією сили пружності)

• Учні використовують комп'ютерні технології для збору даних:

- Прилад CBL's

- Прилад Ti-graph Link

- Комп'ютер

- Електронні таблиці MS Excel; MS Publisher; MS PowerPoint

• Учні застосовують цифровий фотоапарат для зйомок коливних рухів та всього ходу виконання проекту.

• Учні визначають функцію, яка є моделлю отриманих даних реального коливного процесу.

• Кожна група планує і описує приклад з реального життя, щоб використати одержані знання.

• Визначити які типи коливань можуть бути описані математично (наприклад, коливання маятника; висота відбивача світла, закріпленого на спицях велосипедного колеса під час його руху в певний момент часу (t) ;координата тіла в будь який момент часу(t); об'єм легенів людини в будь-який момент часу(t) ; прибуток у бізнесі в будь-який час (t) впродовж року; висота води на пірсі під час приливу в час (t), і т. ін.

• Визначати математично рух тіла під дією сили пружності (рух пружини).

• Вивчити основні закони зміни синусоідальної/косинусоідальної функції.

• Вивчити, що таке параметри, і як їх можна визначити, підрахувати.

• Дослідити приклади коливних рухів в Інтернеті. Застосувати отримані знання до двох ситуацій з реального життя.

• Лабораторна робота з вивчення коливання тіл під дією сили пружності

• Провести експеримент та зібрати дані.

• Знайти затухання функції, моделюючи коливний процес.

• Викласти реальне запитання, відповідь на яке можна дати за допомогою функцій.

• Підготувати веб-сторінку чи брошуру/інформаційний бюлетень.

• Дослідити інші реальні ситуації, що можна описати функціями синуса (sin) чи косинуса (cos).

• Підготувати презентацію PowerPoint про ситуацію з реального життя.