Педрада: Використання комп’ютерних технологій у навчальному проекті (20 хв.)

Недоцільно у тренінгу пропускати проведення педрад, хоча часто можна почути думку, що обговорення в групах педагогічних аспектів використання ІКТ у навчальному процесі відволікають вчителів від самих ІКТ і вирішення основних завдань курсу та забирають багато часу. Мета проведення педрад полягає в організації групової дискусії, вона передбачае уміння кожного вчителя висловити свою особисту думку, тобто проявити себе та почути думку та аргументи колеги.

На кожній педраді завжди повинні обговорюватися два аспекти питання – наявні проблеми та шляхи вирішення кожної окремо. При проведенні педради тренер може на допомогу викликати одного з вчителів. Він повинен стисло записувати (на дошці, фліпчарті, комп'ютері, екран якого відображається за допомогою мультимедійного проектора) ідеї, що пропонуються для обговорення. Всі повинні йому допомогти. Записи слід оформляти у дві колонки: проблеми та шляхи їх вирішення. Можна писати на двох окремих аркушах.

Проблеми Шляхи їх вирішення


Крім організаційних можливостей педради несуть змістове навантаження, яке є суттєвим для досягнення основних цілей навчання щодо створення Портфоліо навчального проекту.

Результатом обговорення питання розвитку учнів при використання ІКТ може стати табл. 1.


Таблиця 1. Ідеї щодо використання учнівських презентацій, веб-сайтів та публікацій

Презентація

Веб-сайт

Публікація

Призначення

Презентація мети та головних ідей майбутнього проекту на його початку

Демонстрація результатів групових проектів

Демонстрація графіків, схем, таблиць

Демонстрація даних, що зберігаються у табличних процесорах, графічних редакторах

Демонстрація результатів досліджень

Встановлення зв'язку з іншими учнями у світі

Як інформаційні ресурси для інших учнів

Як засіб пошуку партнерів для здійснення завдань проекту

Публікація результатів оглядів та анкетних опитувань

Подання прикладів учнівських творів, віршів, оповідань, наукових праць

Використання як результату проекту

Для розміщення інтерактивної газети чи журналу, що відображає події з життя школи

Для створення веб-сайтів школи чи класу, на якому розміщуються матеріали краєзнавчих експедицій, фотографії з останньої екскурсії класу тощо

Створення інформаційного бюлетеня на будь-якому етапі проекту

Рекламні матеріали

Видання календаря

Розповідь про хід реалізації проекту

Шкільна інформаційна газета

Публікація про історичну особу, відомого письменника, вченого, цікаве місце або подію

Запрошення

Реклама

Що може містити

Опис проекту (завдання, матеріали, дії, результати)

Гіпотеза

План дослідження

Інтерпретація

Обґрунтування (висновків, пропозицій, рекомендацій)

Порівняння

Оцінювання

Аналіз

Діаграми, графіки

Гіперпосилання та веб-ресурси

Гіперпосилання на зв'язані веб-сайти

Форма для відповідей або опитування

Компіляція спільних даних

Електронна кореспонденція

Діаграми і графіки

Скановані учнівські малюнки або зроблена комп'ютерна графіка

Список інформаційних джерел

Вступна стаття

Суспільна думка як результат опитування

Огляд

Винаходи, відкриття або теорії

Iнтерв'ю

Ребуси або головоломки

Хроніка місцевих подій

Реклама та оголошення

Рубрика розваг

Рубрика про спорт

Рубрика про бізнес

Інформація про погоду

Повідомлення про подорожі

Сторінка порад

Сторінка гумору і сатири

Скановані учнівські малюнки, комп'ютерна графіка

Діаграми та графіки

Списки інформаційних джерел

Призначення, які навички та вміння може розвивати

Усний виступ перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли)

Публікація поточної інформації або результатів досліджень, вміння ефективно спілкуватися (ставити певну мету і добиватись її) з аудиторією з усього світу, збір інформації за допомогою форм, баз даних

Використання повних речень, розрахованих на читання однією людиною, комбінування тексту і зображень, можливо схем, графіків і діаграм

Доцільно таку таблицю роздрукувати та роздати кожному вчителеві як результат обговорення зазначеного питання на педраді, вона буде корисною при створенні учнівських робіт – публікацій, презентацій та веб-сторінок.

Обговорення слід закінчити стислими висновками щодо того, на якому етапі реалізації навчального проекту використання ІКТ (презентації, публікації, веб-сайту) буде ефективним та сприятиме розвитку в учнів відповідних вмінь та навичок.

Не забудьте надати вчителям час для запису їх власних думок до посібника.