Вправа 1: Постановка Основних питань проекту (1 год.)

Ключова вправа модуля присвячена ознайомленню вчителів з новими поняттями – Основними: Ключовим та Тематичними питаннями, а також зі Змістовими питаннями навчального проекту.

Вправа складається з трьох кроків: ознайомлення з поняттями, аналіз розроблених іншими вчителями Основних питань та виконання першої спроби сформулювати Основні питання до свого проекту.

Крок 1.1 (20 хв.) На першому кроці важливо, щоб вчителі зрозуміли роль та мету формулювання Основних питань навчального проекту.

По-перше, слід пояснити вчителям, чому проблема майбутнього навчального проекту повинна формулюватися у вигляді запитання, яке називається Ключовим.

Для цього можна нагадати про роль запитань у процесі пізнання дитиною світу:

 • Молодші діти "переповнені" запитаннями, які є сутнісними для них. Вони постійно задають дорослим запитання, на які важко, а інколи неможливо, відразу дати відповідь. Ці запитання іноді пов'язані з глобальними філософськими ідеями та власним дитячим досвідом пізнання світу.
 • Учні середнього віку вже не так часто задають такі глобальні запитання, вони частіше висловлюють свої судження та думки та говорять про їх значення.
 • Дорослі задають менше сутнісних запитань та більше організаційних запитань, відповіді на які їм доводиться шукати у реальному житті.

Виходячи з цих положень вчителю доцільно починати навчальну діяльність з учнями з того, до чого вони здебільшого прагнуть самі: поставити їм запитання, які б були сутнісними, для них, для їх вікової групи.

Крім того, запитання відіграють особливу роль у процесі навчання:

 • Різні типи запитань приводять до різних завдань.
 • Задавання запитань має результати: 
  • забезпечує практико-орієнтоване навчання, яке стимулює учнів задавати більше запитань;
  • учні самі себе спрямовують у навчанні, оскільки вони цікавляться відповідями;
  • учні бачать зв'язки між предметами, яких вони навчаються, та їх світом – це може змінити їх погляд на освіту та навчання.


Тренер повинен навчитися не лише розрізняти запитання між собою, а й допомагати вчителеві самому вносити зміни до перших спроб формулювань таких запитань. Для цього потрібна практика.

Далі слід пояснити сутність трьох видів запитань. У посібнику відсутня інформація про Змістові питання, тому розглянемо їх місце у навчальному проекті. Це можна відобразити за допомогою схеми.

Ключове питання – це філософське питання, найбільш широкоосяжне з питань. Воно охоплює кілька різних наукових напрямів, розділів, навчальних предметів, на нього немає конкретної відповіді.

Тематичне питання – це широке питання, на яке теж немає конкретної відповіді, воно може охоплювати окрему тему або розділ програми.

Змістові питання – це базові, репродуктивні питання, відповіді на які є конкретними, і їх достатньо легко знайти у шкільному підручнику. Відповіді на ці питання показують знання учнів. Вони відносяться до конкретного уроку.

Оскільки поняття про Змістові питання не ввійшли до посібника та до презентації про Ключове і Тематичні питання, слід розповісти вчителям про Змістові питання, і звернути увагу на те, чим вони відрізняються від Ключових та Тематичних. А саме, вказати на те, що вони є питаннями типу «Що?», «Де?», «Коли?» Як називається?», мають конкретні точні відповіді, та є основними, базовими для формування знань з цієї теми.

Крок 1.2. Аналіз прикладів Ключового та Тематичних питань проекту (20 хв.) У цій вправі вчителі переглядають Ключові і Тематичні питання, що зберігаються на компакт-диску (Модуль 2, Вправа 1, «Приклади Ключових та Тематичних питань»). Вчителі повинні виділити основні ознаки Ключового, Тематичного та Змістового питань та оформити їх у вигляді таблиці.

Результатом обговорення ознак Ключового, Тематичних та Змістових питань може стати табл. 2.

Таблиця 2. Порівняння Ключових, Тематичних та Змістових питань

Основні питання

Основні ознаки

Ключові питання = Глобальні питання = Великі ідеї

Широкоосяжні, найбільш абстрактні, які не мають остаточної конкретної відповіді

Слугують для охоплення концептуальної структури групи навчальних тем, навчального предмета, кількох предметів

Забезпечують основну мету навчання; вони дозволяють сконцентрувати роботу з учнями на значному, глобальному контексті при навчанні

Спонукають учнів до реальної роботи, до роздумів, пошуку відповідей на них

Тематичні питання = Великі питання

Не мають конкретної відповіді, але пов'язані з конкретною навчальною темою

Підтримують та продовжують вивчення Ключового питання, але більш конкретно

Змістові питання = Базові питання

Напрями пов'язані зі змістом теми, що вивчається, з освітніми державними стандартами та навчальними програмами

Мають спеціальні правильні, конкретні відповіді, які можна знайти у шкільному підручнику

Інколи доцільно пропонувати спочатку формулювати Змістові питання, оскільки вони пов'язані з програмним матеріалом, потім Тематичні, і в останню чергу Ключові.

На цьому етапі не слід допомагати вчителям та підказувати найбільш вдале формулювання Основних питань. Слід надати можливість вчителям самостійно поміркувати над ними. Важливо, щоб вони глибоко зрозуміли їх сутність, чого можна досягти лише при достатній практиці.

HBM  Можна працювати над формулюванням питань як "знизу до гори", так і навпаки "згори до низу". Обидва підходи вірні. Це залежить від індивідуальних особливостей вчителя. Як кому зручніше.

HBM  Якщо Ви, як тренер бачите, що тема, обрана учасником тренінгу невдала і не приведе до дослідницько-пошукової діяльності та розвитку учнів, треба підвести його до думки, як її краще змінити чи перефразувати. Невірно буде, якщо Ви дасте можливість вчителю 6 днів працювати над темою, яка свідомо не підходе до навчального проекту.