Модуль 5: Створення учнівської публікації

Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

• групова робота

5 хв.

2.

Обговорення в парах прикладів учнівських презентацій та Форм оцінювання діяльності учнів по їх створенню

• обговорення у парах

20 хв.

3.

Самостійна робота: Створення Форми оцінювання і перегляд власної учнівської мультимедійної презентації (20 хв.)

4.

Крок 1: Створення Форми оцінювання діяльності учнів по створенню учнівської презентації

• самостійна робота за комп'ютером

10 хв.

5.

Крок 2: Перегляд власної учнівської мультимедійної презентації

• самостійна робота за комп'ютером

10 хв.

6.

Вправа 1: Створення учнівської публікації (2 год. 50 хв.)

7.

Крок 1.1: Аналіз прикладів учнівських публікацій

• робота з компакт-диском

• обговорення у парах

15 хв.

8.

Крок 1.2: Шляхи використання публікацій у навчальному проекті

• мозкова атака

• обговорення у парах

5 хв.

9.

Крок 1.3: Планування змісту учнівської публікації власного навчального проекту

• робота з компакт-диском

• робота з посібником

15 хв.

10.

Крок 1.4: Розробка сценарію учнівської публікації власного навчального проекту

• робота з компакт-диском

• робота з посібником

• обговорення у парах

15 хв.

11.

Крок 1.5: Створення публікації за допомогою програми MS Publisher (пояснення правил роботи)

• міні-лекція тренера

• індивідуальна робота за

30 хв

комп'ютером

12.

Крок 1.6: Створення учнівської публікації за допомогою програми MS Publisher

• індивідуальна робота за комп'ютером

1 год. 30 хв.

13.

Вправа 2: Оцінювання учнівської публікації за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо

• індивідуальна робота

• робота у парах

10 хв.

14.

Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту

• індивідуальна робота з папками Портфоліо

15 хв.

15.

Огляд домашнього завдання: Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню публікацій

• міні-лекція тренера

5 хв.

16.

Рефлексія

• групова робота

5 хв.

Цей модуль можна почати з психологічної вправи. Вона повинна допомогти вчителеві вдало виконувати роль учня.