Самостійна робота: Створення Форми оцінювання і перегляд власної учнівської мультимедійної презентації

Наступних 20 хв. повинні бути надані вчителям для самостійної роботи, присвяченої створенню у середовищі текстового редактора розроблених вдома Форм оцінювання діяльності учнів по створенню презентацій.

Спочатку слід переглянути існуючі приклади форм оцінювання, що пропонувалися вчителям для аналізу, та разом обговорити, які об’єкти використовувалися для створення кожної з них і які особливі елементи форматування та оформлення має кожна. У процесі такої бесіди ви зможете з’ясувати, що слід пояснити вчителям властивості текстового редактора, які є важливими для створення ними власних Форм оцінювання.

Якщо більшість вчителів не має навичок роботи з таблицями у середовищі текстового редактора, то доцільно продемонструвати їм алгоритм створення та форматування таблиць за допомогою виконання однакового для всіх завдання, тобто слід роздрукувати одну з форм оцінювання та запропонувати саме її створити під керівництвом тренера. При цьому сам текст, який використовуватиметься в формі у вигляді таблиці, може зберігатися в окремому файлі. Вчителям це дасть можливість не витрачати зайвого часу на введення тексту з клавіатури, а за допомогою буферу обміну перенести текст до відповідних частин побудованої таблиці.

Коли форма оцінювання буде готова, запропонуйте вчителям оцінити власну учнівську презентацію за допомогою створеної ними форми. Доцільно, щоб вчителі у цій вправі обов’язково прописали відповідні коментарі, які стосуються питання відповідності діяльності учнів, передбаченої у проекті, навчальним цілям, відображеним у презентації.

Можна одразу після створення учасниками форми оцінювання відкрити Плани навчального проекту і доповнити розділ «Діяльність учнів», запитавши: що саме робили учні з цими формами оцінювання, на якому етапі проекту. Після цього слід записати до розділу «Навчальні цілі», для чого учні працювали з формами оцінювання.