Робота в парах: Приклади учнівських презентацій та Форм оцінювання діяльності учнів по їх створенню

Спочатку запитайте у вчителів, яка кількість форм оцінювання пропонувалась їм для аналізу в домашній роботі, а далі – на яку кількість груп можна розбити їх та за якими ознаками.

Обговоріть ознаки. Вони можуть бути такими:

 • за віком учнів;
 • за формою представлення; 
 • за тим, що оцінюється – групова чи індивідуальна робота;
 • за тим, хто оцінює (вчитель, учні, самооцінювання, комбінована оцінка);
 • за шкалою оцінювання (піктограми, фіксовані бали, шкала балів); 
 • оцінюється зміст чи тільки оформлення;
 • чи оцінюється участь учня в роботі групи; 
 • чи це форми для певного конкретного проекту, чи загальні форми для будь-якого проекту;
 • чи передбачено диференційоване оцінювання;
 • що прописано – критерії, чи тільки бали; 
 • інши ознаки.

Обговоріть ці ознаки. Можна відзначити найактивніших вчителів маленькими призами.

Далі об’єднайте вчителів у пари так, щоб пари не повторювались і вчителі працювали з новими партнерами. Протягом 15 хв. запропонуйте продемонструвати один одному створену учнівську презентацію та розповісти про виділені ними критерії для її оцінювання. Це можна зробити так: вчителі обмінюються формами оцінювання та намагаються за створеними автором критеріями оцінити його ж учнівську презентацію.

Спочатку один партнер пари на своєму комп’ютері демонструє протягом 3 хвилин колезі свою учнівську презентацію, починаючи її в ролі учня зі слів «А ти знаєш, яке цікаве дослідження ми проводимо на уроках….. Ми виконували…. Після такої роботи зроблено презентацію.» При цьому другий партнер пари, в ролі товариша учня з іншої школи, уважно слухає та відповідає: «А цікавіше було, якщо б ….!» Потім вони обмінюються ролями та переходять до іншого комп’ютера, на якому зберігається приклад учнівської презентації другого партнера.

Важливими при обговоренні презентацій у парах є такі питання: 

 • Що робили учні у проекті?
 • Які слайди підтверджують висновок про реальне самостійне дослідження учнів у проекті?
 • Як відображається в презентації намагання вчителя сформувати в учнів навички мислення високого рівня?

Робота в парах закінчується спільним обговоренням.

Надайте вчителям кілька хвилин для нотування думок та пропозицій, що виникли в процесі обговорення.

HBM  Часто вчителі помилково вважають, що створені презентації і є діяльність учнів у проекті. Ні! Презентація – це форма подачі висновків учнів, які вони зробили, працюючи над своїм дослідженням. Що вони досліджували? Що порівнювали? Що оцінювали? Мається на увазі «розумова діяльність». Це має бути відображено і в плані навчального проекту.