Особливості проведення тренінгу за програмою

Тренінг розраховано на 48 годин аудиторних занять та 20 годин самостійної роботи вчителів. 12 модулів по 4 години.
Тренінг можна проводити за різними схемами:

 • 6 днів поспіль по два модулі кожного дня – кращий варіант, який забезпечує занурення у проблему; 
 • 2 дні на тиждень ( 2д + 2д + 2д ); 
 • 3 дні на тиждень ( 3д + 3д );
 • 4дні + 2 дні; або 2 дні + 4 дні наступного тижня;
 • 12 днів по 1модулю ( ~ з 14:00 до 16:00).

Слід пам'ятати, що який би варіант розкладу для проведення тренінгу з вище запропонованих Ви не обрали, заняття не доцільно проводити протягом більше ніж трьох тижнів.

Навчання за кожним модулем має схожу структуру: 

 • Обговорення в парах чи у малих групах завдань для домашнього виконання та внесення до складових Портфоліо відповідних змін.
 • Педради з метою обговорення актуальних проблем, пов'язаних з ефективним використанням інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі.
 • Розроблення складових Портфоліо навчального проекту з використанням ІКТ (при вивченні кожного модуля окремої складової): аналіз Портфоліо, розроблених іншими вчителями за допомогою спеціальних завдань практичного характеру; висування власних ідей та їх обговорення в парах; проектування вмісту відповідної складової Портфоліо шляхом заповнення спеціального шаблону (орієнтованої основи дій); створення на комп'ютері спроектованої складової Портфоліо при самостійній роботі; обговорення створеної складової в парах з колегами.
 • Розроблення критеріїв та форм оцінювання навчальної діяльності учнів щодо створення ними окремих складових Портфоліо – презентацій, публікацій, веб-сайтів.
 • Оцінювання в групах розроблених складових Портфоліо за спеціальними критеріями та вимогами до них, що включають чотири основних групи вимог: 
   • Ефективне застосування комп'ютерних технологій.
   • Навчання і розвиток учнів (розвиток навичок мислення високого рівня) завдяки їх самостійній дослідницькій діяльності із застосуванням знань з різних галузей наук, спрямованих на вирішення вагомої для них проблеми.
   • Можливість впровадження навчального проекту у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів.
   • Комплексне застосування засобів оцінювання всіх видів діяльності учнів.
 • Внесення змін до плану навчального проекту.
 • Виконання домашнього завдання.


Для навчання за тренінгом розроблено спеціальний посібник, який має потрійне призначення:

 • бути робочим зошитом при навчанні;
 • слугувати довідником у подальшій роботі в школі при застосуванні проектної методики та використанні ІКТ для реалізації методичних та навчальних цілей та завдань;
 • бути планом проведення майбутніх тренінгів за програмою.


Посібник супроводжується спеціально розробленим компакт-диском та має такі особливості:

 • модульний принцип побудови; 
 • використання спеціально створеного компакт-диску, що доповнює вміст посібника та містить достатню кількість прикладів складових Портфоліо, розроблених іншими вчителями, та додаткові інформаційні й методичні інформаційні джерела для вчителя;
 • систематичне використання Інтернет-ресурсів;
 • можливість використання посібника як зошита для нотування власних думок та пропозицій колег;
 • передбачення в кожному модулі різних форм діяльності вчителів: самостійна робота за комп'ютером, робота в парах, малих групах на основі інтерактивних методик, колективне обговорення питань;
 • регламентування часу на виконання кожного окремого завдання;
 • чітке формулювання завдань для всіх форм діяльності, що досягається за рахунок наявності спеціальних запитань та сформульованих конкретних завдань;
 • використання шаблонів для розроблення сценаріїв презентацій, публікацій та веб-сайтів; застосування форм оцінювання плану навчального проекту та плану його реалізації;
 • наявність завдань для самостійної роботи з комп'ютером, які супроводжуються чіткими алгоритмами до їх виконання.