Особливості програми «Intel® Навчання для майбутнього»

Основна, принципова відмінність між програмою «Intel® Навчання для майбутнього» та іншими програмами перепідготовки вчителів полягає в тому, що, навчаючись за даною програмою, вчителі не лише оволодівають знаннями і вміннями в галузі ІКТ, а й навчаються, як використовувати ці технології у шкільному кабінеті, включати їх до загального педагогічного процесу, як найкращим чином передати учням власні знання, використовуючи інноваційні педагогічні технології. Тобто вчителі навчаються комплексно інноваційним педагогічним та інформаційно-комунікаційним технологіям (Див. Додаток 10).

При навчанні за іншими програмами вчителі одержують лише знання з галузі самих інформаційно-комунікаційних технологій, навички роботи з комп'ютером і програмним забезпеченням, а пізніше вже самі вирішують, як можна використати на випадок необхідності набуття знання і вміння. І часто потрібно багато часу, щоб зрозуміти, як можна використовувати ці вміння в своїй практичній педагогічній діяльності.

За програмою «Intel® Навчання для майбутнього» вчителі не лише оволодівають технічними навичками, а й одержують інформацію про принципи застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі навчання, що дозволить їм використовувати одержані знання відразу ж по закінченні тренінгу, що і передбачено програмою – вчитель після закінчення навчання повинен у своєму навчальному закладі реалізувати разом з учнями навчальний проект, ідею та план якого разом з навчально-методичним забезпеченням ним було розроблено на тренінгу. Проведення такого кроку мотивується участю не лише вчителів, але й учнів у різних конкурсах.

Конкурси для вчителів:

 • Конкурс на кращий створений на курсах Портфоліо – комплекс навчально-методичних матеріалів до навчального проекту;
 • Конкурс на кращий реалізований навчальний проект разом з учнями – «Історії успіху» (див. умови на сайті www.iteach.com/ua).

Конкурси для учнів:

 • Конкурс на кращий опис своєї власної самостійної дослідницької роботи при реалізації проекту з використанням ІКТ тощо;
 • Конкурс Intel ISEF з науково-дослідницький діяльності учнів з природно-математичних та технічних дисциплін (див. www.intel.com/education/isef ).

Практикою доведено, що інформаційні технології – це такий інструмент, ефективність застосування якого стає зрозумілою не відразу, а лише через деякий час, інколи достатньо довгий. Враховуючи ці особливості, корпорація Intel бере довготермінові зобов'язання перед вчителями, не лише навчаючи їх на тренінгу, а й забезпечуючи підтримку та допомогу протягом довгого часу в рамках різних програм, у тому числі мережеву кооперацію вчителів, співробітництво з урядовими установами тощо. Все робиться задля того, щоб забезпечити дійсно ефективні зміни у школі з використанням інноваційних технологій.

Intel навчає вчителів – як сьогоднішніх, так і майбутніх (у педагогічних університетах) – протягом довгого часу. І у цьому полягає одна з основних відмінностей програми «Intel® Навчання для майбутнього» від програм, що проводяться іншими компаніями, організаціями чи установами, які лише навчають вчителів на курсах протягом, наприклад, місяцю або року, а потім забувають про них. Intel же разом з МОН України відслідковує та підтримує діяльність випускників курсів за Програмою протягом кількох років, оскільки потрібен час для того, щоб оцінити внесок нових технологій у життя школи, відчути результативність їх впровадження.

Програмою передбачається зовнішня та внутрішня експертиза якості проведення тренінгів (до та після), а також ефективності впровадження вчителями навичок використання ІКТ через півроку після закінчення тренінгу. Моніторинг проводиться у формі анкетування в режимі он-лайн на сайті www.iteach.com.ua (пароль для учасників: ITEACH), а також застосовання інших сучасних форм, методів та підходів.

Програма має вдале психологічне підґрунтя, яке є основою взаємодії вчителів та учнів.

Одним із положень програми є твердження: щоб змінити світ на краще, треба в першу чергу змінити себе і своє ставлення до світу. Ця програма вчить бути позитивними за будь-яких зовнішніх обставин, які часто не залежать від нас. Це досягається завдяки вихованню оптимістичного ставлення до життєвих проблем та створення комфортних умов для сприйняття великої кількості нового матеріалу і надбання різноманітних навичок вчителями за досить короткий час проведення тренінгу.

Початкові вміння вчителів. Для досягнення мети та виконання завдань курсу вчитель повинен мати початкові вміння роботи з комп'ютером:

 • включати комп'ютер;
 • знати призначення основних пристроїв комп'ютера;
 • запускати комп'ютерну програму на виконання;
 • знаходити на комп'ютері та завантажувати потрібну інформацію до відповідної комп'ютерної програми загального призначення для наступного її опрацювання;
 • зберігати опрацьовану інформацію на різних носіях;
 • набирати текст з клавіатури;
 • виконувати елементарні операції з текстом у середовищі текстового редактора: зберігати текст на диску, редагувати та форматувати його, вставляти до текстового документа таблиці та малюнки;
 • мати уявлення про можливості глобальної мережі Інтернет та її сервіси тощо.


Найкращі Відомі Методи (НВМ) з досвіду проведення тренінгів за Програмою в Україні та в інших країнах світу:

До початку тренінгу за програмою «Intel® Навчання для майбутнього» бажано проводити нульовий модуль (Модуль 0) з тими вчителями, хто планує пройти навчання, але ще зовсім не вміє користуватись комп'ютером. Вчителі до початку тренінгу вчаться тому, що вказано вище. Такий модуль може провести вчитель інформатики, або досвідчений колега, або старшокласники школи, де викладає вчитель. Без цього модуля теж можливо проводити тренінг, але досвід свідчить, які ті, вчителі, що зовсім не знайомі з комп'ютером, по-перше, не дуже впевнено почувають себе поруч із досвідченішими колегами, по-друге, витрачають більше часу на технічні, а не на методичні питання і, по-третє, не використовують повний потенціал інноваційних педагогічних ідей, які закладені у Програмі.