Модуль 4: Створення учнівської мультимедійної презентації

Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

• групова робота

5 хв.

2.

Педрада: Організація доступу учнів до Інтернету

 

• мозкова атака

• обговорення в групі

20 хв.

3.

Вправа 1: Створення учнівської мультимедійної презентації (3 год. 10 хв.)

4.

Крок 1.1: Аналіз прикладів учнівських мультимедійних презентацій

• робота з компакт-диском

• обговорення в парах

15 хв.

5.

Крок 1.2: Шляхи та доцільність використання мультимедійних презентацій у навчальному проекті

• мозкова атака

• обговорення в парах

5 хв.

6.

Крок 1.3: Планування вмісту учнівської мультимедійної презентації власного навчального проекту

• робота з компакт-диском

• робота з посібником

10 хв.

7.

Крок 1.4: Розробка сценарію учнівської мультимедійної презентації власного навчального проекту

• робота з компакт-диском

• робота з посібником

• обговорення в парах

10 хв.

8.

Крок 1.5: Створення мультимедійної презентації за допомогою програми MS* PowerPoint (пояснення правил)

• міні-лекція тренера

• індивідуальна робота за комп’ютером

30 хв.

9.

Створення учнівської мультимедійної презентації за допомогою програми MS* PowerPoint

• індивідуальна робота за комп’ютером

1 год. 40 хв.

10.

Збереження мультимедійної презентації за допомогою програми MS* PowerPoint у різних форматах

• міні-лекція тренера??

10 хв.

11.

Вправа 2: Оцінювання учнівської презентації за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо

• індивідуальна робота

• робота в парах

10 хв.

12.

Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту

• індивідуальна робота з папками Портфоліо

15 хв.

13.

Огляд домашнього завдання: Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної презентації

• міні-лекція тренера

5 хв.

14.

Рефлексія

• групова робота

5 хв.