Вправа 2: Оцінювання учнівської презентації за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо

Це дуже важлива методична вправа для вчителя – навчитися самостійно критично оцінювати свою власну діяльність на основі Вимог до Портфоліо. Доцільно, щоб учителі звернути більше уваги на критерії, які стосуються навчання та розвитку учнів.

Обов'язково перегляньте коментарі вчителів зроблені у посібнику.

Після занотування вчителями коментарів при оцінюванні власних презентацій доцільно разом обговорити, яким чином можна після аналізу презентацій аргументовано стверджувати про наявність у навчальному проекті самостійної дослідницької діяльності учнів, спрямованої на формування у них навичок мислення високого рівня, та спробувати конкретно довести позитивні відповіді на такі запитання:

  • Презентація демонструє формування в процесі проектної діяльності розвитку в учнів навичок мислення високого рівня (доведіть, використовуючи вміст таблиць, що інтерпретують піраміду Б. Блума)?
  • Учнівська презентація демонструє уміння учнів інтерпретувати, оцінювати, узагальнювати та аналізувати дані, явища, процеси, події тощо?
  • У презентації відображається результат впливу використання ІКТ на розвиток та навчання учнів?
  • Презентація відображає диференційований підхід у навчанні та врахування персональних особливостей учнів?

Вправа не вимагає від вчителів більше ніж 10–15 хв. Вона важлива і не слід нею нехтувати.