Огляд домашнього завдання: Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної презентації

При огляді домашнього завдання ретельно поясніть, як вчителі повинні проаналізувати запропоновані форми оцінювання учнівських презентацій, що підготовлені іншими вчителями. Запропонуйте після аналізу форм об’єднати їх у групи за деякими критеріями, причому критерії вчитель повинен виділити сам.

Застосування таких форм оцінювання не є традиційним для нашої школи, тому слід спочатку знайти методичні особливості щодо їх використання у навчальному процесі.

Часто на тренінгу вчителі при створенні власних форм оцінювання використовують або беруть за основу ті, що пропонуються їм для аналізу та створювались іншими вчителями. Тому деякі методисті не рекомендують демонструвати вчителям приклади форм оцінювання. На нашу думку, здебільшого початківці у різних сферах, а не лише вчителі, починають впровадження чогось нового за алгоритмами, що розроблені іншими, а згодом розробляють свої. Саме такий погляд дозволяє нам стверджувати, що завжди слід знайомити вчителів зі існуючими цікавими та оригінальними здобутками та передовим досвідом в освіті.

Практика показує, що вчитель завжди може самостійно вирішити, що брати за основу будь-якої своєї роботи і коли створювати своє.

HBM  При створенні форм оцінювання учнівської презентації основну увагу приділіть не формі та шкалі, що вибрана для оцінювання, а критеріям, на які звертають увагу учні – головним чином не на зовнішні риси презентації, а на її зміст, грамотність, подання результатів самостійного дослідження учнів тощо. Доцільно роздрукувати всі запропоновані на компакт-диску форми оцінювання презентації і роздати їх учасникам для виконання домашньої роботи.

Обов'язково проведіть рефлексію (Див. Додаток 8)