Модуль 6: Створення учнівського веб-сайту

Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

• групова робота

5 хв.

2.

Педрада: Організація роботи учнів на комп'ютерах за умови їх обмеженої кількості у школі

• мозкова атака

• обговорення у групі

20 хв.

3.

Вправа 1: Створення учнівського веб-сайту (40 хв.)

4.

Крок 1.1: Аналіз прикладів учнівських веб-сайтів

• робота з компакт-диском

• обговорення у парах

15 хв.

5.

Крок 1.2: Шляхи використання веб-сайтів у навчальному проекті

• мозкова атака

• обговорення у парах

5 хв.

6.

Крок 1.3: Планування змісту учнівського веб-сайту власного навчального проекту

• робота з компакт-диском

• робота з посібником

15 хв.

7.

Крок 1.4: Розробка сценарію учнівського веб-сайту власного навчального проекту

• робота з компакт-диском

• обговорення у парах

15 хв.

8.

Вправа 2: Використання програми MS Publisher для створення веб-сайту (2 год. 20 хв.)

9.

Крок 2.1: Створення веб-сайту за допомогою програми MS Publisher (пояснення правил роботи)

• міні-лекція тренера

• індивідуальна робота за комп'ютером

30 хв.

10.

Крок 2.2: Створення учнівської веб-сайту за допомогою програми MS Publisher

• індивідуальна робота за комп'ютером

1 год. 40 хв.

11.

Збереження веб-сайтів у середовищі програми MS Publisher у різних форматах

• міні-лекція тренера

• індивідуальна робота за комп'ютером

10 хв. 

12.

Вправа 3: Оцінювання учнівського веб-сайту за спеціальними критеріями та вимогами до складових Портфоліо

• індивідуальна робота

• робота у парах

10 хв.

13.

Вправа 4: Перегляд Плану навчального проекту

• індивідуальна робота з папками Портфоліо

15 хв.

14.

Огляд домашнього завдання: Розробка Форми і критеріїв оцінювання діяльності учнів по створенню веб-сайту

• міні-лекція тренера

5 хв.

15.

Рефлексія

• групова робота

5 хв.