Модуль 7: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою текстового редактора MS Word

Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

• групова робота

5 хв.

2.

Обговорення в парах прикладів учнівських веб-сайтів та Форм оцінювання діяльності учнів по їх створенню

• обговорення у парах

20 хв.

3.

Самостійна робота: Створення форми оцінювання учнівського веб-сайту (30 хв.)

4.

Крок 1: Розробка Форми оцінювання діяльності учнів по створенню учнівського веб-сайту

• самостійна робота за комп'ютером

20 хв.

5.

Крок 2: Перегляд власного учнівського веб-сайту и Форми оцінювання діяльності учнів по його створенню

• самостійна робота за комп'ютером

10 хв.

6.

Вправа 1: Створення дидактичних матеріалів для учнів (3 год.)

7.

Крок 1.1: Аналіз прикладів дидактичних матеріалів для учнів

• робота з компакт-диском

• обговорення у парах

15 хв.

8.

Крок 1.2: Використання текстового редактора для створення дидактичних матеріалів для учнів

• міні-лекція тренера

• індивідуальна робота за комп'ютером

45 хв.

9.

Крок 1.3: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою текстового редактора

• самостійна робота за комп'ютером

2 год.

10.

Вправа 2: Перегляд Плану навчального проекту

• індивідуальна робота з папками Портфоліо

15 хв.

11.

Огляд домашнього завдання: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора Microsoft Excel

• міні-лекція тренера

5 хв.

12.

Рефлексія

• групова робота

5 хв.