Модуль 10: Розроблення плану реалізації проекту

Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

• групова робота

5 хв.

2.

Педрада: Використання в проектній діяльності засобів Інтернету

• мозкова атака

• обговорення в групі

20 хв.

3.

Телекомунікаційні проекти

• міні-лекція тренера

20 хв.

4.

Використання електронної пошти та форумів у проектній діяльності

• міні-лекція тренера

20 хв.

5.

Вправа 1: Створення Плану реалізації проекту (1 год.)

6.

Вправа 2: Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за Проектом (1 год. 15 хв.)

7.

Крок 2.1: Аналіз прикладів інструктивних матеріалів

• робота з компакт-диском

15 хв.

8.

Крок 2.2: Створення інструктивних матеріалів за допомогою комп'ютера

• індивідуальна робота за комп'ютером

1 год.

9.

Вправа 3: Перегляд Плану навчального проекту

• індивідуальна робота з папками Портфоліо

30 хв.

10.

Огляд домашнього завдання: Завершення Плану навчального проекту

• міні-лекція тренера

5 хв.

11.

Рефлексія

• групова робота

5 хв.