Модуль 10. Вправа1-3

Педрада: Використання в проектній діяльності засобів Інтернету (20 хв.)

Вправа 1: Створення Плану реалізації проекту (1 год.)

Як свідчіть практика, на створення плану реалізації проекту вчителями витрачається менше 1 год. 40 хв., оскільки його розробка на основі шаблону, що зберігається на програмному компакт-диску, не викликає у вчителів запитань – ці речі добре знайомі їм і за змістом і за формою. Доцільно лише пояснити, як заповнювати дві останні колонки плану, що стосуються термінів виконання його складових та відповідальних за їх виконання.

На початку роботи слід звернути увагу вчителів на те, що план реалізації складається з трьох частин. У колонці «Коли це слід зробити?» можна запропонувати записати, наприклад, так: «За тиждень (два дні тощо) до початку проекту».

Вправа 2: Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за Проектом (1 год.)

Деякі тренери не вважають за потрібне вимагати від вчителів створення інструктивних та різного роду організаційних матеріалів. І це також є помилкою. Вчителям дуже корисно познайомитися з додатковими можливостями деяких прикладних програм, особливо програми MS Publisher. Завдання тренера – продемонструвати якомого більше різних прикладів таких матеріалів, зокрема тих, що розроблюються на базі шаблонів та макетів.

Вправа 3: Перегляд плану навчального проекту (30 хв.)

Вчителі записують про роль і місце інструктивних матеріалів до відповідних розділів Плану. Тільки тепер вони складають і заповнюють розділ «Стислий опис» у Плані навчального проекту. Ця робота є важливою, учасники мають стисло записати головну суть навчального проекту і основну діяльність учнів. Можна запросити учасників переглянути описи в Планах прикладів, що зберігаються на програмному компакт-диску, проаналізувати їх, обговорити, а потім скласти і записати опис свого навчального проекту. Слід організувати роботу так, щоб наприкінці цього модуля вчителі закінчили План навчального проекту, роздрукували принаймні по два примірники для «білого» і «чорного» опонентів, які заздалегідь мають ознайомитися з ними для того, щоб мати змогу проаналізувати і оцінити їх згідно з Вимогами як домашнє завдання.

Огляд домашнього завдання (5 хв.)

Рефлексія (5 хв.)