Модуль 3: Пошук ресурсів для Портфоліо проекту

Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

• групова робота

5 хв.

2.

Обговорення власного Навчального проекту

• робота в парах

20 хв.

3.

Вправа 1: Створення Списку інформаційних джерел (15 хв.)

4.

Крок 1.1: Правила бібліографічного опису при цитуванні друкованих джерел. Правила опису електронних джерел

• робота з посібником

5 хв.

5.

Крок 1.2: Ознайомлення з правилами опису електронних публікацій

• робота з посібником

5 хв.

6.

Крок 1.3: Створення за допомогою шаблону Списку використаних веб-сайтів для Проекту

• робота на комп'ютері

5 хв.

7.

Вправа 2: Використання тематичних пошукових каталогів та пошукових машин (45 хв.)

8.

Крок 2.1: Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами

• міні-лекція тренера

15 хв.

9.

Крок 2.2: Пошук інформації у тематичних каталогах та пошукових машинах за допомогою ключових слів

• робота на комп'ютері

• робота в Інтернеті

15 хв.

10.

Крок 2.3: Удосконалення процедури пошуку

Крок 2.4: Розширений пошук інформації на різних пошукових машинах

• міні-лекція тренераіндивідуальна робота в Інтернеті

• робота з папками Портфоліо

10 хв.

11.

Збереження на диск потрібних ресурсів з Інтернету

• міні-лекція тренера

5 хв.

12.

Вправа 3: Пошук інформаційних ресурсів у Інтернеті (1 год. 20 хв.)

13.

Крок 3.1: Пошук інформаційних ресурсів для Портфоліо навчального проекту

• робота з компакт-диском

• індивідуальна робота в Інтернеті

1 год.

14.

Ознайомлення з веб-сайтами освітніх програми Intel в Україні, Росії, у світі: http://www.iteach.com.ua/ ; http://www.iteach.ru/; www.intel.ru/education ; www.intel.com/education

Обговорення проблем у форумі

• індивідуальна робота в Інтернеті

10 хв.

15.

Вправа 4: Використання електронної пошти (40 хв.)

16.

Крок 4.1: Реєстрація на поштовому сервері

• індивідуальна робота в Інтернеті

25 хв.

17.

Крок 4.2: Шляхи використання електронної пошти в навчальному Проекті

• обговорення в групі

15 хв.

18.

Самостійна робота: Оцінювання ресурсів Інтернету (35 хв.)

19.

Крок 1: Аналіз та оцінювання веб-сайтів

• робота з компакт диском

• робота в парах

25 хв.

20.

Крок 2: Робота в парах

• робота в парах

10 хв.

21.

Огляд домашнього завдання: Пошук ресурсів для Портфоліо проекту

• міні-лекція тренерa

5 хв.

22.

Рефлексія

• групова роботa

5 хв.

Почніть з психологічної вправи з вчителями, але витратьте на неї не більше 5 хв. Такі вправи для розминки мають відповідати змістові наступного модуля, приклади таких вправ ви можете знайти у Додатку 5.

Робота в парах. Обговорення власного навчального Проекту (20 хв.)

Обговорення домашнього завдання та власного навчального проекту пропонується провести в парах. Зробіть за допомогою карток так, щоб вчителі на червоному модулі працювали з іншими партнерами. Потрібно, щоб пропозиції щодо вдосконалення теми та Основних питань проекту вчителі почули від своїх колег, а не від тренера. Тренер не повинен "нав'язувати" свою думку. На такому тренінгу всі повинні бути рівними, – всі вчаться і кожний допомагає один одному.

Обговорення можна провести за таким сценарієм:

 • Один вчитель з пари розповідає (3 хв.) своєму партеру про (питання доцільно записати заздалегідь на дошці або на папері):
  • назву проекту;
  • тему навчального проекту;
  • Ключове, Тематичні та Змістові питання;
  • у чому полягає дослідницька діяльність учнів у проекті.
 • Другий, уважно слухаючи, дає відповіді на запитання (2 хв.):
  • Чи хочеться мені як учневі, брати участь у такому проекті? Що зацікавило в проекті?
  • Чи міг би я як допитливий учень задати такі Ключове та Тематичні питання?
  • Як можна вдосконалити навчальний проект?


Потім вчителі, що працюють в парах, міняються ролями. За одну хвилину до кінця роботи кожного в парі нагадайте, скільки їм лишилося працювати.

Тренерам доцільно протягом цієї вправи послідовно підходити до пар та спрямовувати обговорення в русло запропонованого сценарію. Починати слід не з "активних" пар, а із «скептиків», які за деяких умов не проводять процес обговорення – їм потрібна допомога. Роль тренера – допомогти вчителям у парі почати бесіду, витримавши паузу і чекаючи, доки учасник почне говорити, а наприкінці можна переглянути, які пропозиції та думки кожен з них записав до свого посібника. Роль тренера здебільшого є організаційною, а не змістовою – пам'ятайте про це. При роботі в парах вчителі також активно навчаються та удосконалюють свою професійну майстерність: коли розповідають в голос про свій навчальний проект, коли слухають ідеї колег і в ролі учнів дають коментарі та пропозиції.

Крім того, вчителі навчаються організовувати парну учнівську роботу, і, як свідчить досвід, потім у навчальному процесі починають все частіше застосовувати групову та парну форми роботи учнів на уроках.

Не слід відмовлятися від цього виду діяльності. На думку самих вчителів, робота в парах є дуже корисною для них. Після цієї вправи більшість з вчителів вирішує внести зміни до своїх навчальних проектів. Надайте можливість їм занотувати думки, що виникли в процесі обговорення.