Вправа 2: Використання тематичних пошукових каталогів та пошукових машин (45 хв.)

Крок 2.1. Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами (15 хв.). Якщо більшість вчителів не має достатніх навичок роботи в Інтернеті, то тренерові необхідно спочатку стисло подати інформацію про Інтернет. Зокрема, слід звернути увагу на наявність в Інтернеті трьох типів ресурсів: апаратних, програмних та інформаційних, кожний з яких створюється окремими людьми, компаніями чи корпораціями та має конкретну адресу знаходження та збереження. Знаючи адресу будь-якого ресурсу, його можна швидко розшукати для наступного використання. Такі адреси описуються за спеціальними правилами, і правила формування адрес різних типів ресурсів можуть бути неоднаковими.

Інформаційні ресурси зберігаються на спеціальних комп'ютерах, які називаються серверами та призначаються для обслуговування інших комп'ютерів за спеціальними запитами від користувачів таких комп'ютерів. Для універсальності адреси всіх інформаційних джерел записуються за однаковими для всіх користувачів Інтернету правилами і називаються ці адреси URL-адресами, тобто адресами універсальних ресурсних джерел інформації (Universal Resource Locations).

Для використання інформаційних ресурсів Інтернету світовими користувачами, що мають різні комп'ютери та різне програмне забезпечення до них, було створено HTML (Hyper Text Markup Language) – мову розмітки текстових сторінок. Сторінки, розмічені такою мовою, почали називати гіпертекстовими, оскільки вони містять посилання на адреси інших схожих сторінок.

Гіпертекстові сторінки створюються за допомогою одних спеціальних програм, а переглядаються – за допомогою інших, які називаються браузерами (від англійського слова to browse – переглядати).

Не слід захоплюватися поясненням, оскільки вчителю достатньо для подальшої успішної роботи одержати мінімум інформації, яка потрібна, перш за все, для розуміння процесу збереження та доступу до Інтернет-ресурсів та одержання конкретних навичок здійснення результативного та ефективного пошуку даних в Інтернеті.

Далі доцільно стисло пояснити основні правила роботи з браузерами, краще це зробити на конкретному прикладі. Можна, скажімо завантажити сторінку www.iteach.com.ua та під час її завантаження звернути увагу на три типи індикаторів, адресний рядок, правила навігації по веб-сторінці, поновлення зв'язку, роботу із журналом та списком адрес тощо.

Крок 2.2. Пошук інформації у тематичних каталогах та пошукових машинах за допомогою ключових слів (15 хв.). Потім слід пояснити правила здійснення пошуку інформації в Інтернеті. Можна побудувати схему класифікації пошукових каталогів та пошукових машин, порівняння організації пошуку за допомогою різних засобів у Інтернеті, пояснити здійснення пошуку за допомогою ключових слів та розширеного пошуку з використанням логічних операцій.

Крок 2.3. Останній крок цієї вправи присвячено організації пошуку в Інтернеті потрібних для навчального проекту інформаційних ресурсів. Для цього спочатку вчителям слід визначити та записати ключові слова для теми, а потім за допомогою відповідної вправи переконатися, що результати пошуку на різних пошукових машинах за однаковими ключовими словами можуть бути різними. Пропонована вправа на порівняння результатів пошуку в різних пошукових машинах займає 10–15 хв., і деякі тренери роблять спроби її скоротити, припускаючись при цьому методичної помилки. Важливо сформувати у вчителя навички пошуку в Інтернеті із застосуванням різних засобів, які постійно модифікуються. Для розуміння цього вчителеві потрібен час.
Якщо більшість вчителів групи добре обізнані з основними поняттями Інтернету, то все одно необхідно провести систематизацію їх знань.

Крім того, при виконанні цієї вправи потрібно індивідуально пояснити кожному з вчителів, що потребують допомоги, як створювати закладки на потрібних веб-сторінках, як потім до них звертатися, як зберігати потрібні веб-сторінки на диску, зберігати лише адресу потрібної веб-сторінки, частину інформації (текст, графіка, музика тощо), що зберігаються на них. Обов'язкового тлумачення вимагають правила роботи зі сторінками, що відображають результати пошуку за допомогою пошукових машин.

На закінчення доцільно у групі разом обговорити організацію ефективного пошуку потрібних ресурсів у Інтернеті, яка міститься в посібнику.