Вправа 4: Використання електронної пошти (40 хв.)

Крок 4.1. Реєстрація на поштовому сервері (25 хв.). Ця вправа може бути не обов'язковою, якщо всі вчителі мають свою електронну адресу та користуються послугами електронної пошти. Коли в групі лише кілька осіб, що потребують пояснення теоретичного матеріалу, можна його винести на додаткові заняття та продемонструвати окремо, як одержати власну електронну адресу на поштовому веб-сервері та потім листуватися. Якщо більшість групи не має достатніх навичок використання поштового серверу Інтернету, то необхідно протягом 40 хв. послідовно виконати запропоновані дії у цій вправі.

Самостійна робота: Оцінювання ресурсів Інтернету (35 хв.)

Цікава, нова та корисна для вчителів інформація міститься в завданнях самостійної роботи. При самостійній роботі вчителю надається час за комп'ютером на виконання конкретного завдання. Передбачається, що змістова частина такого завдання зрозуміла всім вчителям, їм потрібен лише комп'ютерний час для її оформлення за допомогою знайомих засобів. Завдання тренерів – допомагати індивідуально. Характерно, що більшість вчителів намагаються не задавати запитання і не звертаються до тренера за допомогою. Підходьте до кожного і самі пропонуйте допомогу. Це працює на позитив!

Крок 1. Аналіз та оцінювання веб-сайтів (25 хв.). Досвід показує, що інколи достатньо проаналізувати та оцінити два сайти для одержання вчителями необхідних навичок. При цьому важливо, щоб тренер запропонував для аналізу сайт, що містить освітні ресурси та відповідає всім зазначеним критеріям, тобто містить більшість інформації, про яку слід зробити деякі висновки. Наприклад, можна запропонувати оцінити український сайт програми «Intel® Навчання для майбутнього»: www.iteach.com.ua

Крок 2. Робота в парах (10 хв.). Аналіз другого сайту, що проводився вчителем за поданою у посібнику схемою, доцільно обговорити в парах. Всі останні кроки самостійної роботи є необов'язковими, їх можна запропонувати для виконання вчителям, які швидко здійснили пошук потрібних для навчального проекту даних. Це розширить їх навички роботи в Інтернеті.

Важливо після закінчення обговорити такі питання:

  • Чому важливо навчати вчителів та учнів оцінювати ресурси Інтернету?
  • Які саме пункти форми оцінювання можуть допомогти визначити недостовірність чи застарілість інформації на веб-сторінці?
  • З якого віку слід навчати учнів оцінювати ресурси Інтернету?
  • Вчитель якого предмету має навчати цьому учнів?
  • Які запитання з цієї форми можуть бути використані для оцінювання Інтернет-ресурсів молодшими школярами? Як потрібно змінити для них формулювання деяких запитань?

Наприкінці модуля потрібно провести огляд домашнього завдання та рефлексію, попередньо пригадавши, які види діяльності виконували слухачі в цьому модулі (див. Додаток 7).

При поясненні домашнього завдання слід звернути увагу на перегляд учасниками прикладів учнівських презентацій, розташованих на компакт-диску.