Як ефективно проводити тренінги за Програмою

Поради тренерові

Уважно прочитайте весь посібник «Intel® Навчання для майбутнього». Важливо зробити це разом із переглядом відповідних розділів та файлів на програмному компакт-диску. Відмітьте, чим відрізняється пропонована програма від традиційних курсів підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл, що в них є спільного.

Ролі ведучого і учасників тренінгу аналогічні функціям тренера і спортсменів. Ведучий-тренер спрямовує, контролює, коригує самостійну діяльність слухачів, які докладають активних зусиль і засвоюють інформацію, приймають власні рішення, займають позиції, з’ясовують цінності, набувають певних вмінь.
 
Вам слід не лише добре усвідомлювати свою роль, а й пояснити учасникам, що успіх тренінгу в цілому й особистий успіх кожного залежить від них самих. Це сприятиме усвідомленню особистої відповідальності учасників за результати навчання - однієї з умов успішної реалізації програми.

Як ведучий Ви маєте створити й підтримувати протягом тренінгу атмосферу невимушеності, аби кожен почувався комфортно й вільно висловлювався з того чи іншого приводу. У цьому Вам також допоможуть матеріали посібника, психологічні вправи, педради, мозкові атаки, інші форми роботи, описані у посібнику (Див. Додатки № 6,7,8).

Як навчати дорослих

  • Дорослі вчитимуться, якщо відчуватимуть у цьому потребу.
  • Дорослі мають відчувати привітність навчального середовища.
  • Дорослі вчаться краще, якщо вони самі того хочуть і відчувають певну відповідальність за процес навчання.
  • Дорослих краще навчати через діяльність.
  • Дорослі вчаться шляхом вирішення реальних проблем, які їх стосуються.
  • Дорослі навчаються краще, якщо матеріал пов'язаний з їх досвідом.
  • Дорослі навчаються краще у неформальній атмосфері.
  • Дорослі добре реагують на різноманітність методів навчання, особливо якщо вони збуджують їх інтерес, торкаються почуттів і стимулюють мислення.
  • Дорослі надають перевагу практично зорієнтованим програмам, що демонструють, яким чином досягти певної мети.
  • Дорослі – теж люди, і їм теж подобається похвала та гумор