Модуль 11: Компонування Портфоліо навчального проекту

Структуру проведення цього модуля подано у таблиці.

План проведення навчання за модулем

Тема

Вид діяльності

Час

1.

Психологічна вправа

• групова робота

5 хв.

2.

Обговорення у парах: Вдосконалення Портфоліо навчального проекту

• обговорення у парах

20 хв.

3.

Педрада: Пошук додаткових ресурсів для підтримки проекту

• мозкова атака

• обговорення у групі

20 хв.

4.

Вправа 1: Впорядкування вмісту Портфоліо

• індивідуальна робота за комп'ютером

30 хв.

5.

Вправа 2: Завершення Портфоліо проекту

• індивідуальна робота за комп'ютером

2 год. 20 хв.

6.

Підготовка до захисту Портфоліо навчального проекту

• індивідуальна робота за комп'ютером

25 хв.

7.

Огляд домашнього завдання: Підготовка до демонстрації Портфоліо навчального проекту

• міні-лекція тренера

5 хв.

8.

Рефлексія

• групова робота

5 хв.