Мапа програми в Україні
Миколаївський ОІППО на мапі

Миколаївський ОІППО

Місто:
Миколаїв
Адреса:
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а
Телефони:
(0512) 354 307, 354 039
Веб сайт:
http://www.moippo.mk.ua

Головною метою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти є науково-методичний супровід формування професійної компетентності керівних, методичних, педагогічних кадрів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, а також розвиток Інституту як реального суб’єкта вітчизняної науки, здатного утримувати гідне місце на ринку освітянських послуг.

Зазначене визначає систему пріоритетів, що реалізуються інститутом:

 • трансформація функцій інституту як координаційного, наукового, науково-методичного та інформаційного центру в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • забезпечення випереджального характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • апробація та впровадження нових ефективних вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій та методів навчання дорослих;
 • проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень у формі тестування випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
 • здійснення моніторингу якості освіти з метою визначення перспектив розвитку освітньої галузі, способів управління нею та потреб у відповідному підвищенні кваліфікації кадрів;
 • публікація наукових досліджень із актуальних проблем післядипломної освіти;
 • упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломну педагогічну освіту та практику роботи ЗНЗ і ДНЗ;
 • розробка програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів в умовах модернізації  освіти;
 • координація діяльності та надання науково-методичної допомоги районним (міським) методичним службам;
 • забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу професійного становлення й розвитку молодих спеціалістів у галузі освіти;
 • модернізація дошкільної освіти;
 • удосконалення змістового наповнення шкільних дисциплін;
 • запровадження інтегрованого та інклюзивного навчання;
 • науково-методичний супровід допрофільної та профільної освіти в умовах переходу на новий зміст навчання;
 • науково-методичний супровід учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів.