Мапа програми в Україні
Рівненський ОІППО на мапі

Рівненський ОІППО

Місто:
Рівне
Адреса:
33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 74
Телефони:
(0362) 222 202, 224 055
Веб сайт:
http://www.roippo.rivne.com

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – єдиний у регіоні заклад післядипломної педагогічної освіти, науково–методичний центр курсової підготовки працівників освіти області та науково-методичного супроводу діяльності навчальних закладів.

Післядипломна освіта покликана забезпечувати підвищення фахового рівня. Першочерговими завданнями обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в умовах сьогодення є:

  • запровадження і вдосконалення гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів в умовах нових соціально-економічних відносин, що постійно розвиваються, становлення громадянського суспільства, розвитку глобальних комунікативних та інформаційних систем;
  • забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до вимог сучасної школи;
  • створення ефективних технологій, умов для формування в педагогів цілісного бачення освітянських проблем, пошуку якісних змін в освіті на основі набуття нових знань;
  • здійснення прикладних досліджень у галузі методик навчання й виховання, готовності педагогів до інноваційної діяльності;
  • підготовка, експертиза і видання підручників, посібників, збірників, наукових праць, періодичних видань тощо;
  • розробка та реалізація обласних, державних та міжнародних програм і проектів в галузі освіти на підставі угод із зарубіжними партнерами, із залученням міжнародних і вітчизняних асоціацій, фондів та інших зацікавлених сторін;
  • моніторинг стану навчально-виховної, методичної роботи, рівня викладання предметів, надання науково-методичної допомоги та координація діяльності районних (міських) методичних служб;
  • створення сучасної матеріально-технічної та навчальної бази закладу.