Освітні ініціативи Intel в Україні

Освітні програми Intel спрямовані саме на те, щоб допомогти освітянам ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в своїй повсякденній роботі.

Протягом останніх 7 років  в Україні успішно впроваджуються серед освітянського загалу три міжнародні освітні програми Intel:

 • Intel «Навчання для майбутнього» -для працюючих та майбутніх учителів,
 • Intel «Шлях до успіху» -для дітей,
 • Intel ISEF (конкурс науково-технічної творчості школярів, майбутніх вчених) - для талановитої молоді


та  починаючи з 2008 року ІІТіЗО МОН України проводить науково-методичний  проект з опробування концепції інноваційної моделі електронного навчання в середовищі «1 учень - 1 комп’ютер», для проведення якого Intel безкоштовно надала 2000 нетбуків для школярів з програмним забезпеченням Microsoft.

Це найбільші спільні ініціативи Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти України , Академії педагогічних наук України, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій  та корпорації Intel щодо навчання працюючих та майбутніх учителів ефективному застосуванню ІКТ та новітніх педагогічних технологій у навчально - виховному процесі з метою підготовки учнів до економіки знань та надання їм навичок ХХІ сторіччя.


І. ПРОГРАМА INTEL «НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО» у світі та в Україні

Програма Intel «Навчання для майбутнього»- сучасна система підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за новітніми інтерактивними, визнаними у  60 країнах світу (в тому числі у 12 країнах Євросоюзу) методиками, зміст яких було локалізовано та адаптовано до Державних стандартів освіти України. Програма має міжнародний сертифікат та відповідає світовим стандартам. Програма виступає каталізатором реформування освітнього простору України, оновлення змісту та методів ІКТ освіти, впровадження інтерактивних форм підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, покращення стану інформатизації освіти.

На сьогодні система навчання за програмою Intel надає можливість навчатися за основним курсом програми очно або дистанційно (курс ТЕО), пройти Курс для початківців «Getting started» , міні – тренінги Intel Elements, а для керівників є можливість опанувати курс Intel для адміністраторів навчальних закладів.

У рамках програми проводяться тренінги для вчителів та студентів, майстер – класи для тренерів, конкурси на краще впровадження ІКТ, координаційні наради, конференції,форуми «Нові горизонти ІКТ в освіті», виставки, круглі столи, вебінари, здійснюється науково-методичний супровід, веб-підтримка (онлайн ресурси та онлайн спільноти), постійно здійснюється незалежна експертиза та моніторинг якості впровадження програми. Все це сприяє ефективному менеджменту програми з метою більш швидкої підготовки нового покоління учнів до нового типу економіки - економіки знань.

Як наслідок, результати незалежної експертизи та моніторингу – сьомий рік поспіль дають 98,6% позитивних відгуків учасників Програми, а 100% учасників програми рекомендують своїм колегам взяти участь в тренінгах, щоб у своїй подальшій роботі використовувати набуті знання та навички в навчально-виховному процесі.

1. Впровадження програми Intel «Навчання для майбутнього» в системі середньої та післядипломної освіти

Загальна кількість освітян України, які пройшли навчання за 7 років –майже 200 000 осіб в системах середньої, вищої та професійно-технічної освіти.

Найбільш активно і ефективно на сьогодні програма впроваджується у Полтавській (82%), Херсонській (75%), Дніпропетровській (75%), Миколаївській (65%), Запорізькій (55%), м. Севастополь(50%), Кіровоградській (42%), Луганській(36%), Волинській (38%); та Київській області (30%), Львівській областях (30%).

Невеликий відсоток підготовлених вчителів у Закарпатті (9%), Харківській області (17%), АР Крим (14%), Донецькій області (14%), у м. Києві (17%), Одеській області (13%), Рівненській області (16%).

Звичайно, ті області, де органи місцевого самоврядування зацікавлені у підготовці нового покоління сучасних працівників свого регіону,  які володіють навичками ХХІ століття, інформаційними технологіями тощо, маємо кращий результат. Так, керівництво Дніпропетровської, Полтавської, Луганської та деяких інших областей надало цільове фінансування для оплати роботи тренерів при проведенні підготовки вчителів за цією Програмою,що створило умови для швидкого та якісного підвищення кваліфікації освітян в своїх регіонах та забезпечило системний підхід до втілення в життя процесів інформатизації освіти.                            Подібний досвід заслуговує на увагу, вивчення і поширення в інших регіонах України.

Згідно з Угодою між Intel та МОН України, дирекція освітніх програм корпорації Intel почала пілотну апробацію в Україні нового сертифікованого інтерактивного дистанційного курсу за програмою Intel “Навчання для майбутнього” для інститутів післядипломної педагогічної освіти та педагогічних ВНЗ. Курс відповідає найвищим міжнародним стандартам. Курс створено на основі нової версії Програми, орієнтованої на ефективне використання ІКТ та інноваційних педагогічних технологій в навчальному процесі. Головна відмінність дистанційного курсу від існуючих полягає в його інтерактивності, в практичної спрямованості на активне використання ІКТ у навчальному процесі, в великій кількості онлайн ресурсів спрямованих на формування навичок 21 століття, на створення ефективних навчальних проектів, на оцінку компетентностей дітей. Курс надає можливість слухачам навчатися автономно в зручний для себе час. Нова форма курсу дозволяє легко керувати тренінгами, формувати мережеві спільноти та підтримувати контакт між учасниками курсу навіть після його закінчення.

З метою підготовки тьюторів для запровадження в Україні дистанційного курсу за програмою Intel® “Навчання для майбутнього” було проведено перші тренінги, що складаються з очної та дистанційної частин. Реалізація програми розпочалась в регіонах.

Починаючи з 2005 року дирекцією освітніх програм Intel ініційовано та проводиться спільно з МОН, ІІТіЗО МОН України постійно діючийконкурс «Успішний проект» на краще реальне впровадження проектів з використанням ІКТ у навчально–виховному процесі, створено сайт конкурсу, працюють онлайн спільноти учасників. http://project.iteach.com.ua/

2. Впровадження програми Intel «Навчання для майбутнього» в системі вищої педагогічної  освіти

Програма Intel «Навчання для майбутнього» активно впроваджується у вищих навчальних педагогічних закладах. Міністерство освіти і науки своїм наказом №248 від 22.04.2005р. залучило до участі в програмі 70 ВНЗ. На сьогодні понад 50 з них активно працюють в Програмі, беруть участь у конкурсах, обмінюються досвідом в онлайн спільнотах.

Реалізація цієї міжнародної ініціативи у ВНЗ України істотно вплинула на організацію та проведення навчальних занять, науково-дослідницьку діяльність студентів. Наукові дослідження та начальна діяльність студентів здійснюються на основі проектної методики, з використанням новітніх технологій, у тому числі і різноманітних сервісів Web 2.0, соціальних мережевих спільнот. Під впливом  Програми суттєво корегується контент існуючих навчальних програм з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, вносяться зміни до навчальних планів різних факультетів з метою поширення експерименту для студентів всіх спеціальностей.

За весь період впровадження програми у вищих навчальних закладах України підготовлено 39 425 викладачів та студентів. В тому числі в 2009-2010 н.р. навчено – 6 100  майбутніх вчителів.

Реалізація такого навчального курсу в умовах педагогічного ВНЗ зіштовхується з певними проблемами методичного, організаційного та кадрового плану. Зокрема, узгодження міжнародного курсу з освітніми стандартами і національними навчальними планами університетів; необхідність проведення курсу у формі тренінгу у відповідності з розкладом традиційних лекційно-семінарських занять; недостатня ІКТ та методична готовність більшості студентів; брак часу та навичок викладачів-тренерів, відсутність мотивації у викладачів, відсутність підтримки керівництва ВНЗ.

В цілому, з досвіду проведення програми Intel® «Навчання для майбутнього» у ВНЗ можна констатувати, що потенціал програми спрямований не тільки на середню загальноосвітню школу, але й на навчальний процес у ВНЗ шляхом формування комплексного навчання сучасних інформаційних технологій, способам їх практичного застосування. Елементи курсу Intel® «Навчання для майбутнього» знайшли відображення у дисциплінах інформатичної підготовки та в курсах методики навчання фахових предметів.

Також можна відзначити зростання професіоналізму викладачів, що пройшли навчання за програмою, появу у них нових педагогічних ініціатив, що створило умови для якісних змін у навчальній діяльності вищих педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації. Навчання студентів за програмою сприяло підвищенню кваліфікації майбутніх учителів різних спеціальностей у галузі інформаційних та комунікаційних технологій.

Отже, впровадження програми Intel® «Навчання для майбутнього» в педагогічну освіту в Україні є виправданим і актуальним.

3. Впровадження програми в системі професійно-технічної освіти

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та подальше співробітництво між Міністерством освіти і науки України і Компанією Intel, департамент професійно-технічної освіти МОН України запровадив освітню програму Intel® «Навчання для майбутнього» щодо навчання педагогічних працівників ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі  професійно-технічних навчальних закладів  (наказ МОН України № 10 від 13.01.2006 р.).

Департамент ПТО МОН України активно підтримує впровадження програми Intel® «Навчання для майбутнього» в системі ПТО, за якою протягом чотирьох років 12 тисяч викладачів ПТНЗ повинні навчитися ефективному використанню ІКТ у навчально-виробничому процесі.

Програму впроваджено в усіх областях України.Навчання педагогічних працівників ПТНЗ проводиться  підготовленими регіональними тренерами-методистами з числа викладачів ПТНЗ на базі опорних училищ в регіонах. 

Найбільш активно  і ефективно програма впроваджується у Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій,  Луганській, Одеській, Полтавській обл.,  місті Севастополь.

Моніторинг якості впровадження Програми «Навчання для майбутнього»

Моніторинг програми Intel®«Навчання для майбутнього» системно здійснюється експертами незалежної громадської організації з перших же років реалізації ініціативи в Україні. 

 • Навчальна програма Intel®«Навчання для майбутнього» сьогодні стала чи не наймасштабнішою з програм, що здійснюють міжнародні проекти та корпорації в Україні, яка реалізується постійно та системно в галузі освіти для різних категорій педагогічних працівників
 • Дана програма надає можливість набути практичних вмінь щодо застосування ІКТ у навчальному процесі, зокрема мотивує учнів та студентів до активного навчання, дозволяє здійснювати диференційоване навчання, дає можливість більш вільно висловлювати свої думки та впевнено почуватись в навчальному середовищі допомагає більш глибоко зрозуміти зміст предмету та розвивати життєві навички та компетентності. Студенти відмітили, що програма сприяє професійному зростанню, що дуже важливо для майбутньої професійної кар'єри.
 • Близько 80% педагогічних працівників, використовують матеріали та навички, набуті під час тренінгу при підготовці до уроків та плануванні навчальної роботи, створенні веб-сторінок, ведення звітності, створення електронних газет, виконання навчальних проектів та ін.
 • На думку педагогів, навчальний заклад отримує більш високопрофесійних викладачів в особі тих, хто пройшов тренінг.

Повний текст результатів моніторингу – див. на сайті http://www.iteach.com.ua/

Таким чином, програма Intel®«Навчання для майбутнього» та курс, створений та впроваджений у навчальні заклади на її основі, довели свою високу ефективність для модернізації навчально-виховного процесі.

В 2009 році програма Intel®«Навчання для майбутнього» отримала гриф Міністерства освіти  та науки  «РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ ТА НАУКИ», що засвідчило та підтвердило відповідність новітніх світових тенденцій розвитку освіти стандартам освіти України.

Детальна інформація: http://www.iteach.com.ua/


ПРОГРАМА INTEL ISEF 

 • Intel® ISEF (International Science and Engineering Fair)- міжнародний конкурс науково-технічної творчості школярів  – одна з найбільш широкомасштабних міжнародних освітніх ініціатив корпорації Intel. Вже 61 рік поспіль кожного року ISEF збирає більш ніж півтори тисячі талановитих школярів з більш ніж 50-ти країн світу.  Генеральним спонсором заходу вже 12-й рік поспіль є корпорація Intel та благодійний фонд Intel Foundation.

 За допомогою таких освітніх програм як Intel ISEF, корпорація Intel прагне підвищити зацікавленість дітей наукою та сприяти створенню учнями нових знань та технологій, які покращують життя людства та вирішують проблеми сьогодення.

Щороку учасниками всесвітнього фіналу конкурсу стають понад 1500 кращих молодих вчених і винахідників, що представляють більше 50 країн та територій. На конкурсі вони демонструють інноваційні наукові проекти, обмінюються ідеями, а також виборюють численні престижні нагороди, призи та стипендії.

В Україні національний етап конкурсу Intel ISEF проходить з 2004 року, коли офіційного статусу набув перший національний конкурс під назвою «Intel-ЕкоУкраїна». Його організатором став Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України. В жовтні 2009 року було оголошено про новий національний конкурс із технічних спеціальностей «Intel – ТехноУкраїна» під егідою Національного технічного університету України «КПІ», Академії наук України та ГУОН міста Києва.

Учасники конкурсу змагаються в десяти тематичних категоріях на двох національних конкурсах. На конкурсі «Intel-ЕкоУкраїна»: ботаніка, зоологія, біологія, біохімія, хімія, науки про Землю, науки про людину. На конкурсі«Intel – Техно Україна»: інженерні і комп'ютерні науки, математика, фізика, астрономія.

Переможці в категоріях зустрічаються в суперфіналі, за результатами визначається склад команди, яка представляє Україну на міжнародному фіналі конкурсу у США. За 6 років участі в фіналах Intel ISEF у США українські школярі вибороли 16  міжнародних нагород!

Переможці та призери міжнародного конкурсу Intel ISEF по областях України:  Дніпропетровська область – 5;  Запорізька – 2; Донецька – 3; М. Київ – 3; Одеська -2;

 • Освітня академія Intel ISEF «Наука в школі»: ресурс для освітян та науковців

Освітня програма корпорації Intel вже тринадцятий рік поспіль під час всесвітніх фіналів Intel ISEF проводить сесії Освітньої академії (Intel ISEF Educator Academy) для наукових керівників учнів та освітян, які займаються залученням учнів до наукових досліджень. Стратегічним завданням Академії є вивчення та поширення кращого світового досвіду з науково-експериментальної та дослідницької роботи шкільної молоді та її належної підготовки до вирішення тих завдань, що стоять перед людством у XXI столітті. Конкретні завдання Академії сконцентровані на методах і заходах поліпшення ефективності всесвітнього процесу Intel ISEF, розширенні кола учасників цього конкурсу, піднесенні ролі проектних та дослідницьких методів навчання, інноваційних освітніх методик, використанні інформаційних технологій.У 2010 році в рамках конкурсів «Intel Techno-Ukraine» та « Intel Eco-Ukraine» було вперше проведено аналог освітянської академії Intel, фестиваль «Наука в школі». Планується щорічне проведення такого фестивалю для ознайомлення з кращим національним та світовим досвідом у цьому напрямку.

Детальна інформація:  http://www.societyforscience.org/isef; http://nenc.gov.ua/isef;http://isef.kpi.ua/


ПРОГРАМА INTEL «ШЛЯХ ДО УСПІХУ»

Програма Intel® «Шлях до успіху» є частиною міжнародного проекту компанії Intel «Інновації в освіті». Програма створена Корпорацією Intel у співробітництві з освітніми урядовими організаціями різних країн та адаптована до Державних освітніх стандартів України та навчальних програм, до вимог та основних положень «Концепції профільного навчання» та «Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки». Програму схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист МОН №1.4/18-2821 від 15.07.09)

Навчальний курс за програмою призначений для роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Можливе навчання за програмою в позашкільних навчальних закладів та під час навчальної практики. Програма Intel® «Шлях до успіху» впроваджується в 12 областях України Програмою Розвитку ООН та волонтерами ООН з 2009 року і має на меті цілеспрямоване формування вмінь та навичок, які допоможуть учням адаптуватися в сучасному швидкозмінному середовищі за допомогою комп’ютерних технологій, в рамках традиційної навчальної програми. Програма  орієнтована на створення умов для  більш ефективної соціальної інтеграції  молоді, застосування інформаційно-комунікаційних технологій як  інструменту розвитку її соціальної  активності, створення сприятливого  середовища для реалізації соціальних  проектів.  Особливістю проекту є його орієнтація  в першу чергу на дітей, які раніше  не мали можливості працювати на  персональному комп’ютері.   Пріоритетними навчальними закладами  для програми є сільські школи, школи  селищ міського типу та школи малих  міст, а також позашкільні навчальні  заклади системи освіти.

Програма Intel “Шлях до успіху”  має три різних курси:

 • Комп’ютерні технології для місцевої спільноти ( для учнів віком 8-12 років)
 • Комп’ютерні технології та майбутня професія ( для учнів віком 12-15 років)
 • Комп’ютерні технології для підприємництва (для молоді віком 15 – 25 років)

Програма спрямована на розвиток у школярів  навичок, необхідних у дорослому  житті, щоб бути успішними в умовах  економіки знань ХХІ століття.   Особливістю проекту є його  комплексний характер. Учні  навчаються не тільки інформаційним  технологіям, але й здобувають навички  критичного мислення, кооперативного  навчання та проектної діяльності, які  є основами особистісно-орієнтованої  освіти, що широко використовується  в міжнародній практиці. Всі завдання  та проекти, які виконують учні,  орієнтовані на потреби та проблеми  місцевої спільноти – школи, району,  міста – і спрямовані на активне  залучення дітей в життя суспільства,  пошук шляхів його розвитку та  вдосконалення.  

 • Метою курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» є підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей у місцевій спільноті, формування навичок вирішення проблем своєї спільноти та компетентностей, пов’язаних з комп’ютерною грамотністю, навичками критичного мислення тощо. Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді. Всі завдання і проекти спрямовані на активне залучення учнів в життя громади - школи, мікрорайону, села, міста, пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти.
 • Другий курс програми Intel «Шлях до успіху» «Комп’ютерні технології та майбутня професія» має на меті сприяння розвитку в учнів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій для визначення власних схильностей і здібностей, пошуку в Інтернеті інформації щодо різних професій та особливостей ринку праці в Україні та на регіональному рівні. Програма сприяє усвідомленому вибору навчального профілю та майбутньої професії. Переважна більшість учнів за результатами підсумкового опитування відзначають, що навчання за курсом сприяє вибору профілю навчання та вибору ними майбутньої професії.
 • Третій курс програми Intel «Шлях до успіху»  «Комп’ютерні технології для підприємництва» спрямований на практичне оволодіння учнями знань  з економіки (маркетингові дослідження, створення бізнес-плану  власного підприємства та інше).

Для викладання кожного курсу викладачі мають пройти спеціальний п’ятиденний тренінг за програмою, який проводять сертифіковані тренери. Програма курсу передбачає диференційоване навчання за курсом. Для кожного завдання та вправи передбачений базовий рівень виконання завдань та додаткові завдання для учнів, які мають кращі комп’ютерні навички. Цікавим та продуктивним виявився досвід використання програми для дітей з особливостями фізичного розвитку. З січня 2009 року в рамках реалізації Проекту ПРООН за програмою Intel® «Шлях до успіху» в Україні підготовлено 20 старших тренерів, які вже навчили 377 тьюторів програми. Понад 3100 учнів з різних регіонів країни завершили навчання за одним з курсів програми до кінця 2009-2010н.р.

Детальна інформація:  http://uspih.iteach.com.ua/  

Визнання суспільством внеску Intel  у розвиток освіти України

В 2009 році представництво корпорації Intel в Україні було оголошено переможцем трьох національних конкурсів в галузі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ): «Благодійник року 2009», Національний конкурс бізнес-кейсів з КСВ, а також Четвертий національний конкурс соціальної реклами.

 • Intel було визнано переможцем третього національного конкурсу «Благодійник року 2009» як краща транснаціональна компанія за впровадження трьох міжнародних освітніх програм, а також численні соціальні ініціативи, спрямовані на розвиток місцевого співтовариства.
 • Intel була нагороджена спеціальним призом від організаторів Національного конкурсу соціальної реклами за свої соціальні проекти. Метою конкурсу є розвиток добродійності в Україні та нагородження благодійних ініціатив, спрямованих на вирішення актуальних соціальних проблем в Україні.
 • На Національному конкурсі бізнес-кейсів з КСВ освітні програми Intel "Навчання для майбутнього», Intel «Шлях до успіху» та Intel ISEF було визнано як кращі практики, спрямовані на трансформацію освітньої системи для підготовки школярів до життя в інформаційному суспільстві та навчання навичкам 21 століття. Метою конкурсу було представлення кращих практик компаній в області КСВ як складової частини бізнес-стратегії компанії. Кращі кейси були зібрані в навчальний посібник для студентів і фахівців у галузі PR, комунікацій та менеджменту.