Мапа програми в Україні
Івано-франківський ОІППО на мапі

Івано-франківський ОІППО

Місто:
Івано-Франківськ
Адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3
Телефони:
(03422) 223 87, 224 93
Веб сайт:
http://www.ippo.if.ua

Інститут створено 1 липня 1993 року розпорядженням представника Президента України в Івано-Франківській області від 04.05. 1993 р. № 174 на базі обласного інституту удосконалення вчителів, який функціонував з часу відновлення його діяльності у вересні 1944 року (рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 05.09. 1944 р., 103/9, протокол № 5).

Івано-Франківський ОІППО безпосередньо підпорядковується головному управлінню освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації. У частині нормативно-правового забезпечення — Мі ністерству освіти і науки України, з питань науково-методичного забезпечення — Центральному інституту післядипл омної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти , Академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки. Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є державним вищим навчальним закладом ІІІ рівня акредитації, що забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних кадрів освіти регіону, удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю, професією, самоосвіту і наукове зростання, надання допомоги в особистісному розвитку, що є гарантом справжнього професіоналізму педагогічних, управлінських та методичних кадрів регіону.