Результати впровадження

Освітні програми Intel та наукова робота Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

 • В 2007-2008 рр.  12 співробітників Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України отримали посібники та пройшли навчання за програмою Intel  «Навчання для майбутнього»  з ефективного використання ІКТ в навчальному процесі з використанням проектних технологій.

  В 2008 р. співробітники Інституту пройшли навчання за курсом  «Використання соціальних сервісів Веб 2.0», який був розроблений за матеріалами 10 версії програми Intel  «Навчання для майбутнього».

  В рамках теми дослідження (2006-2008 рр.) «Методика застосування мультимедійних систем як засобів інтерактивного навчання» (ДР № 0106U000755) було проведене дослідження за підтемою «Експериментальна апробація запровадження методики створення та застосування мультимедійних засобів навчання, організації проектної діяльності учнів з використанням ІКТ в мережі пілотних загальноосвітніх навчальних закладів України» в якій на базі  пілотних шкіл, викладачі яких що пройшли навчання за програмою  Intel  «Навчання для майбутнього» були:

  1. Визначені дидактичні особливості використання можливостей мультимедійних засобів навчання.
  2. Розроблені методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл щодо використання мультимедійних презентацій в навчальному процесі.
  3. Розроблені методичні рекомендації щодо впровадження інтерактивних методик використання мультимедійних засобів навчання  для підвищення кваліфікації вчителів
  4. Розроблені методичні рекомендації щодо використання соціальних сервісів Веб2.0 в навчальному процесі, зокрема мультимедійних презентацій щодо створення їх в мережених сервісах, спільне редагування і використання .
  5. Розроблені методичні рекомендації щодо впровадження інтерактивних методик використання соціальних сервісів Веб2.0  в систему підвищення кваліфікації вчителів.

  Результати досліджень було представлено на українських і міжнародних конференціях (зокрема на - Першій міжнародній конференції “Нові інформаційні технології в освіті  для всіх», м. Київ, МННЦ (Міжнародний науково-навчальний центр  інформаційних технологій та систем НАНУ та МОН України (29-30.05.2006р), та на  Міжнародному круглому столі з розробки змісту програми для навчання вчителів за програмою Intel «Навчання для майбутнього».  Використання соціальних сервісів Веб 2.0,  (3-8.03.2007, Портланд, США), проведений майстер-клас з використання ІКТ в навчальній проектній діяльності,   школа «Артек»,  АР Крим (24-26.04.2007) під час ІІ Міжнародного гуманітарного форуму «Освіта та виховання майбутнього», проведені 2 доповіді на Міжнародному форумі (конференції) «Нові горизонти інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» ( 10-8.03.2007, м. Київ, Будинок вчителя, КНУ) та участь і доповідь на Круглому столі , Міжнародної конференції «Чему  учить и как учиться в ХХІ веке» (5-6.12.2008 , м. Голіцино, Московська обл., Росія)

  За результатами дослідження розроблено посібник, в 4 розділах якого висвітлені результати досліджень.

  В 2008-2011 рр. за темою «Науково-методичні засади застосування комп’ютерно орієнтованих засобів у навчанні предметів природничого циклу в профільній школі» ведуться дослідження за підтемою «Науково-методичні засади побудови комп’ютерно-орієнтованого елективного курсу допрофільної підготовки учнів основної школи в галузі природничих дисциплін». За цією підтемою співробітниками Інституту проведена адаптація та локалізація комп’ютерно-орієнтованого елективного курсу допрофільної підготовки учнів основної школи за програмою Intel «Шлях до успіху».  А саме:  

  1. Проведена адаптація та локалізація для України курсів  Intel «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» та «Комп’ютерні технології та майбутня професія»
  2. Визначені дидактичні особливості програми  Intel та розроблений Методичний посібник для викладачів.
  3. Розроблені методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл щодо впровадження комп’ютерно-орієнтованого елективного курсу допрофільної підготовки учнів основної школи.
  4.  Розроблений та пілотований дистанційні курси з «Кар’єрного консультування» та використання соціальних сервісів Веб 2.0.

  Всього в адаптації курсу, розробці методичних рекомендацій та дистанційних курсів беруть участь 5 співробітників інституту.

  Готується до друку розділ монографії, в якому планується окремий розділ  «Організація навчальної діяльності учнів у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі для елективного курсу з допрофільної підготовки» , в якому будуть висвітлені результати досліджень та надані рекомендації з впровадження елективного курсу та нових сучасних засобів навчання, які вперше в Україні запроваджені в цьому курсі, а саме Електронний довідник  Intel з базових навичок ІКТ та Електронний посібник Intel для учнів.

  Окрім зазначеного вище, співробітники Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України приймають участь у здійсненні моніторингу впровадження програми Intel «Навчання для майбутнього» в Україні та дослідннення ефективності науково-методичного проекту, який  здійснюється ІІТІЗО МОНмолодь Украиїни,  з апробації інноваційної дитиноцентриської  моделі  Е-навчання  «1 учень-1 комп’ютер».

  Cпівпраця з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України уможливила якісну  підготовку понад 200 000 вчителів предметників  та студентів педагогічних ВНЗ за  програмою Intel “ Навчання для майбутнього” та  понад 10 000 учнів за програмою Intel «Шлях до успіху»,  підтвердила правільність концепції пілотного проекту « 1 учень- 1 комп’ютер».

Поділитися: