Новини програми в Україні

Тренінг «Інструменти Іntel по створенню освітньої політики» для освітян Львівщини

 • 13.07.2015

  8 липня 2015 р. в приміщенні Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО, http://www.loippo.lviv.ua/ ) відбувся тренінг «Інструменти Іntel по створенню освітньої політики» для лідерів освіти, що активно працюють над розробкою та реалізацією освітньої політики Львівщини.

  Учасники тренінгу ознайомились із підходами та рекомендаціями Іntel щодо розробки освітньої політики, визначили роль та місце сучасних ІКТ як каталізаторів трансформаційних та інструментів її реалізації, опанували Інструментарій трансформації ІКТ-політики в освіті Корпорації Intel (Intel® Education Transformation Policy Tool).


  ietpt


  Для участі у тренінгу була сформована (за згодою учасників) робоча група зацікавлених у формуванні освітньої політики регіону осіб з числа представників ЛОІППО, які займаються питаннями розвитку освіти, інформатизацією навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників (зокрема підвищення їх ІК-компетентності); співробітників Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації; завідувачів методичних кабінетів ВО районів Львівської області, керівників та викладачів провідних шкіл Львівщини. Очолив робочу групу Роман Шиян, директор ЛОІППО, завідувач кафедри освітньої політики (http://loippo.lviv.ua/structure/teachers/Shyian-Roman/); координатором проекту з розробки освітньої політики Львівщини призначено завідувача кабінету розвитку освіти ЛОІППО Романа Пастушенко (http://loippo.lviv.ua/structure/teachers/Pastushenko-Roman/); завідувач кабінетом інформаційних технологій навчання Лілія Палюшок (http://loippo.lviv.ua/structure/teachers/Pal-ushok-Liliia/) є консультантом з питань ефективного використання ІКТ.  Учасники робочої групи провели попередню підготовку до тренінгу – напрацювали стратегію формування мережі навчальних закладів в умовах очікуваної структурної реформи в системі середньої освіти та процесів децентралізації у Львівській області. Зокрема впродовж квітня-червня 2015 року з ініціативи ЛОІППО відбулися консультації на рівні керівництва місцевих органів управління освітою усіх районів області та міст обласного значення, підсумком яких стало проведення 9 міжрайонних круглих столів, де було спрогнозовано мережу освітніх закладів на Львівщині, зумовлену очікуваними структурними змінами в системі середньої освіти. На завершення підготовчого етапу 8 червня 2015 року було проведено громадські дебати на тему: «Реформування освіти vs децентралізація» (http://loippo.lviv.ua/news/Vidbulysia-gromadski-debaty-na-temu---Reformuvannia-osvity-vs-detsentralizatsiia--publication/). Напрацювання робочої групи будуть розміщені на платформі Intel® Education Transformation Policy Tool у вільному доступі для зареєстрованих користувачів: членів робочої групи та зовнішніх експертів (в тому числі міжнародних), запрошених до реалізації проекту.


  ietpt2

  Під час тренінгу учасники мали можливість визначити переваги застосування пропонованого інструментарію Intel (представлений як в друкованому, так і в онлайн форматі) для реалізації поставлених завдань: створенні ІКТ-політики – основи ефективної трансформації системи освіти.

  До таких, на думку учасників робочої групи, належать:

  — чітка і зрозуміла модель формування політики та покрокові інструкції щодо її реалізації

  ietpt3

  — системний підхід до трансформації системи освіти, що реалізується у семи взаємопов’язаних компонентах: Лідерство: управління навчальним закладом, Навчальні програми і система оцінювання навчальних досягнень учнів, Професійний розвиток учителів, ІКТ, Дослідження і оцінювання, а також Ресурсне забезпечення

  ietpt4

  — наявність бібліотеки ресурсів (документи, відео, приклади успішних практик і т.і.) на підтримку розробки, реалізації та удосконалення освітньої політики з більш ніж двадцяти країн світу та можливість додавати власні ресурси: плану розвитку регіону, кошториси, плани проведення моніторингу тощо

  — організації групової взаємодії та комунікації при опрацюванні документів.

  ietpt5

  За результатами проведення тренінгу до складу робочої групи розробників освітньої політики Львівщини увійшла викладачка школи св. Мартина, Канада (штат Альберта) Яніна Віховська. В рамках тренінгу Яніна поділилась досвідом використання ІКТ при навчанні молодших школярів та представила стратегію розвитку ІКТ-політики штату, що було доповненням матеріалів з бібліотеки ресурсів інструментарію.

   

  ietpt6

  У такий спосіб учасники семінару змогли критично оцінити пропоновані матеріали та ресурси, побудувати спільну стратегію розбудови освітньої політики, розподілити ролі та скласти план дій на 3 квартал 2015 року.

  Представники корпорації висловили готовність надавати консультаційну допомогу та технічну підтримку:

  Intel
  Тетяна Нанаєва
  Менеджер з корпоративних питань Intel в Україні та країнах СНД
  тел. +380 50 444 4400
  E-mail: Tatiana.Nanaieva@intel.com

  Центр розвитку бізнес-технологій
  Володимир Іванов
  Директор
  тел. +380 44 585 7468
  E-mail: vivanov@iteach.com.ua

Поділитися: