Ідеї щодо використання учнівських презентацій, веб-сайтів та публікацій

 

Презентація

Веб-сайт

Публікація


Призначення

Усний виступ перед аудиторією Демонстрація результатів групових проектів

Демонстрація графіки, схем, таблиць

Демонстрація даних, що зберігаються у табличних процесорах, графічних редакторах

Демонстрація результатів досліджень

Встановлення звязку з іншими учнями в світі

Як інформаційні ресурси для інших учнів

Як засіб пошуку партнерів для здійснення завдань проекту; Опублікування  результатів оглядів та анкетних опитувань; Подання прикладів учнівських творів, віршів, оповідань, наукових робіт;Використання як результату проекту;Для розміщення інтерактивної газети чи журналу, що відображає події з життя школи

Для створення веб-сайтів школи чи класу, на якому розміщуються матеріали краєзнавчих експедицій, фотографії з останньої екскурсії класу тощо.

Створення інформаційного бюлетеня чи буклету про результати та хід досліджень

Періодичні шкільні видання

Рекламні матеріали

Видання календаря

Шкільна газета

Публікація про історичну особу, відомого письменника,  вченого, цікаве місце або подію


Що
може містити

Опис проекту (завдання, матеріали, дії, результати)

Гіпотеза, план дослідження

Інтерпретація результатів,

Обґрунтування (висновків, пропозицій, рекомендацій)

Порівняння, оцінювання, аналіз

Діаграми, графіки

Гіперпосилання та веб-ресурси

Гіперпосилання на звязані веб-сайти

Форма для відповідей або опитування

Компіляція спільних даних

Електронна кореспонденція

Діаграми і графіки

Скановані учнівські малюнки або зроблена компютерна графіка

Список інформаційних джерел

Суспільна думка-як результат опитування

Огляд, хроніка місцевих подій

Винаходи, відкриття або інтервю

Ребуси або головоломки

Рубрика розваг, про спорт, про бізнес, про подорожі, реклама та оголошення

Сторінка порад, гумору і сатири

Скановані учнівські малюнки, діаграми та графіки, компютерна графіка

Списки інформаційних джерел


Які навички та вміння може  розвивати, вдосконалювати, формувати

Виступати перед аудиторією, коротко сформулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли) для ілюстрування ідеї, гіпотези, висновків. Вміння стисло, чітко, зручно для ефективної інтерпретації представити результати досліджень за допомогою вдало підібраних діаграм і графіків. Вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок, ідей. Вміння посилатися на використані ресурси.

Вміння ефективно (ставити цілі і їх досягати) спілкуватися з іншими школярами з країни та світу, враховуючи міжкультурні, етнічні та релігійні особливості. Вміння збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, використовуючи форми опитування, ефективно використовувати засоби електронних комунікацій (електронна пошта, форуми, чати, конференції), знання і використання відповідного етикету спілкування. Вміння посилатися на використані джерела інформації.

Вміння аргументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовуючи цитування та посилання на друковані та Інтернет-ресурси. Вміння ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки, комбінуючи текст і зображення, схеми, графіки і діаграми.