Модуль 12. Вправа 2-4

Вправа 2: Демонстрація Портфоліо проектів (2 год. 30 хв.)

Процес демонстрації – це теж навчання для вчителів: вони представляють свій проект протягом конкретного часу (7–8 хв.), кожний виступає як «білий» і як «чорний» опонент при оцінюванні Портфоліо навчального проекту своїх колег згідно з Вимогами щодо ефективності використання ІКТ, розвитку та навчання учнів, можливості реалізації проекту у навчальному процесі та можливості його застосування за інших умов.

Вчителі повинні відчувати, що демонстрація розробленого на тренінгу Портфоліо – це не екзамен, а свято, можливість продемонструвати всім своїм колегам (а не окремому викладачу чи комісії), чому навчився кожний з них за 48 год. І тому всі виступи – і вступне слова тренера, і виступи опонентів – повинні бути толерантними, професійними, аргументованими, об’єктивними, налаштованими на позитив, бажання побачити найкраще у роботі та вказати можливі шляхи удосконалення Портфоліо в майбутньому, при реалізації навчального проекту у школі.

Перед початком демонстрації розроблених проектів важливо призначити того, хто слідкуватиме за часом. Він може запропонувати за 2 хв. до закінчення обумовленого часу для кожного учасника показувати спочатку зелений фломастер, а коли його час закінчиться – червоний. Потім доповідачеві задаються уточнюючі запитання та надають слово опонентам. Слід нагадувати опонентам, що вони мають оцінювати Портфоліо згідно з відповідними Вимогами. Під час виступу опонентів наступний вчитель готує для демонстрації своє Портфоліо.

При демонстрації Портфоліо свого навчального проекту вчителі мають коротко розповісти про суть проекту, обов'язково представити учнівську презентацію, публікацію (можна у друкованому вигляді), веб-сайт, учительську методичну розробку і за вибором один з інших розроблених документів. Залежно від кількості учасників захисту, наявності мультимедійного проектора та часу, який відведено тренерами для демонстрації, їм можна запропонувати різні форми демонстрації Портфоліо, що описані у посібнику.

Вправа 3: Оцінювання курсу (40 хв.)

Після цього слід нагадати про очікування та сподівання вчителів, які вони висловлювали на першому занятті. Попередньо їх необхідно згрупувати за певними ознаками. Під час заключної бесіди необхідно поговорити про кожну групу таких очікувань.

Після демонстрації Портфоліо можна поздоровити всіх учасників з цією подією. Наприкінці даного модуля вчителі мають заповнити Оціночну анкету. Це слід зробити в Інтернеті на сайті програми http://www.iteach.com.ua/, попередньо отримавши пароль для входу на сторінку для заповнення анкет.

Вправа 4: Закінчення курсу (30 хв.)

Далі можна виконати заключну вправу на проведення підсумкової рефлексії із запропонованих у Додатку 7 , і запросити вчителів висловити свої думки та побажання учасникам.