Дистанційний курс

Дистанційний курс Intel® "Навчання для майбутнього"

 • Впровадження інноваційної інтерактивної моделі навчання

  Згідно з Угодою між Intel та МОН України, дирекція освітніх програм корпорації Intel почала пілотну апробацію в Україні нового сертифікованого дистанційного курсу за програмою Intel "Навчання для майбутнього" для інститутів післядипломної педагогічної освіти та педагогічних ВНЗ. Курс відповідає найвищим міжнародним стандартам.

  Курс створено на основі нової версії Програми, орієнтованої на ефективне використання ІКТ та інноваційних педагогічних технологій в навчальному процесі.

  Головна відмінність дистанційного курсу від очного полягає в активному використанні ІКТ безпосередньо для опанування матеріалів курсу і наданні можливості слухачам навчатися автономно в зручний для себе час. Нова форма курсу дозволяє легко керувати тренінгами, формувати мережеві спільноти та підтримувати контакт між учасниками курсу навіть після його закінчення.

  З метою підготовки тьюторів для запровадження в Україні дистанційного курсу за програмою Intel® "Навчання для майбутнього" було проведено перші тренінги, що складаються з очної та дистанційної частин. Реалізація програми розпочалась в регіонах.

  Основний курс Intel в очно-дистанційній формі (Teach Essential Online, TEO)

  Вчителя мають можливість освоювати Новий Основний курс  Програми Intel® «Навчання для майбутнього» (V 10.0) в очно-дистанційній формі.

  Тривалість курсу: 72 години.

  Програма курсу складається з:

  • введення, що виконується дистанційно;
  • oчного тренінгу тривалістю 12 годин, на якому педагоги виконують 1 і 2 модулі;
  • дістанционного навчання, тривалістю 6 тижнів, де освоюються 3 - 8 модулів.

  Основний курс освітньої програми «Навчання для майбутнього» покликаний допомогти вчителям реалізувати особово-орієнтоване навчання учнів шляхом інтеграції  з освітньою технологією – методом проектів.

  Завдання Основного курсу:

  • визначати учбові цілі проекту відповідно до державних освітніх стандартів і розвитку  ключових компетентностей, заснованих на цінностях, знаннях і уміннях, необхідних людині в XXI столітті;
  • формувати уміння планувати і організовувати проектну діяльність учнів відповідно до поставлених цілей;
  • навчити організовувати оцінювання проектної діяльності учнів;
  • дати технологічні навички створювати необхідні матеріали для підтримки проектної діяльності.

  Крім того, очно-дистанційний курс вирішує завдання формування  мережевої культури педагогів.

  Перевагами  курсу є:

  • зручна система навігації в дистанційній оболонці, побудованій на технології Moodle; 
  • широкиі можливості по взаємодії слухачів з викладачем і один з одним через систему повідомлень, форумів, чатів;
  • велика кількість наданих ресурсів;
  • постійна рефлексивно-оціночна діяльність;
  • можливість проходження дистанційної частини курсу в зручному темпі;
  • можливість параллельно з навчанням упроваджувати ідеї програми в професійній діяльності.

  Структура і зміст курсу

Поділитися: