Intel® "Шлях до успіху"

Intel® "Шлях до успіху"

 • Виховуючи соціально-активних громадян України

  Програма Intel "Шлях до успіху" це програма додаткової освіти, спрямована на розвиток у школярів навичок, необхідних у дорослому житті, щоб бути успішними в умовах економіки знань 21 століття.

  Особливістю проекту є його комплексний характер. Учні навчаються не тільки інформаційним технологіям, але й здобувають навички критичного мислення, кооперативного навчання та проектної діяльності, які є основами особистісно-орієнтованої освіти, що широко використовується в міжнародній практиці. Всі завдання та проекти, які виконують учні, орієнтовані на потреби та проблеми місцевої спільноти - школи, району, міста - і спрямовані на активне залучення дітей в життя суспільства, пошук шляхів його розвитку та вдосконалення.

  В Україні програма "Шлях до успіху" реалізується в рамках спільної ініціативи Intel та Програми розвитку ООН, за підтримки МОН України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000".

  Особливістю проекту в Україні є орієнтація на створення умов для більш ефективної соціальної інтеграції молоді, застосування інформаційно-комунікаційних технологій як інструменту розвитку її соціальної активності, створення сприятливого середовища для реалізації соціальних проектів.

  Програма складається з двох частин: "Комп’ютерні технології для місцевої спільноти" та "Комп’ютерні технології в майбутній професії". Перша частина спрямована на формування в учнів середньої школи комп’ютерної грамотності, навичок вирішення проблем місцевої спільноти, створення та реалізації соціальних проектів. Друга частина програми спрямована на допрофільне навчання та сприяє розвитку у старшокласників навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій та пошуку в Інтернеті ресурсів для визначення власних схильностей і здібностей, а також усвідомленого вибору професії.

  Особливістю проекту є його орієнтація в першу чергу на дітей, які раніше не мали можливості працювати на персональному комп’ютері. Пріоритетними навчальними закладами для програми є сільські школи, школи селищ міського типу та школи малих міст, а також позашкільні навчальні заклади системи освіти. Наразі програма впроваджується в 12 регіонах України на базі 52 молодіжних центрів.

  Веб-сайт навчальної програми Intel® "Шлях до успіху"

Поділитися: