Про конкурс

Положення про конкурс проектів
на кращу модель   використання персональних мобільних комп'ютерів учнів
в умовах навчального середовища
"1 УЧЕНЬ - 1 КОМП'ЮТЕР"
у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD»


Компанія INTEL Ukraine Microelectronics Ltd. за підтримки Міністерства освіти та науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та на виконання положень Угоди про наміри щодо проведення експерименту з використання сучасних інформаційно-комунікаційниїх технологій в умовах навчального середовища «1 учень : 1 комп'ютер»  у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD» між МОН України, ІІТЗО, INTEL від 23 липня 2008 року  та Наказу МОН України №54 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи з теми « Науково-методичні  основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків» від 2 лютого 2009 року ініціюють проведення конкурсу проектів з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах навчального середовища     «1 учень - 1 комп'ютер» у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD» для загальноосвітніх навчальних закладів І-III ступенів.

Дане положення  містить умови, що передбачають суть конкурсного завдання, форму заявки, критерії і порядок оцінювання результатів роботи або інших досягнень, місце, термін і порядок їх представлення, розмір і форму заохочення переможців конкурсу, а також порядок і терміни оголошення результатів конкурсу

1. Вступ

Конкурс  проводиться корпорацією Intel в рамках ініціативи корпорації Intel «World Ahead» («Світ майбутнього починається тут») за підтримки МОН України. Рішення щодо переможців конкурсу  приймає журі конкурсу. У конкурсі можуть брати участь вчителі  1–6 класів загальноосвітних навчальних закладів І-ІІІ ступенів з будь-якого регіону України. 

2. Мета конкурсу

Розвиток інноваційних моделей використання персональних мобільних комп'ютерів школяра в середовищі навчання «1 учень - 1 комп'ютер» в освітніх установах України в середній та початковій ланці навчання.

3. Тематика конкурсу 

 • Моделі використання персональних мобільних комп'ютерів школяра у класно-урочній системі 
 • Моделі використання  персональних мобільних комп'ютерів школяра в позаурочний час для розвитку творчих здібностей учнів
 • Моделі  використання персональних мобільних комп'ютерів школяра для самостійного вивчення предметів.


У конкурсі не можуть брати участь моделі використання персональних мобільних комп'ютерів школяра, направлені на будь-яку комерційну діяльність або іншу діяльність, пов'язану з отриманням прибутку (наприклад, надання платних освітніх послуг населенню), навіть якщо вона допомагає досягненню некомерційних цілей, вказаних в статуті учбової установи.

4. Учасники конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути  вчителі освітніх установ наступних типів:

 • середніх загальноосвітніх закладів України:
 • спеціальних освітніх установ для дітей з особливими потребами;
 • установ для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків (законних представників);


У конкурсі  не можуть брати участь недержавні освітні установи, а також установи громадських і релігійних організацій (об'єднань).

5. Вміст проектів і вимоги до організацій – учасників конкурсу

В рамках конкурсу розглядаються проекти:

1) Моделі, що мають яскраво виражений інноваційний характер.

Моделі використання персонального мобільного комп'ютера школяра можуть включати наступні напрями діяльності, але не повинні ними обмежуватися:

 • Знайомство з ПК
 • Використання проектно-дослідницького методу в навчанні з використанням ІКТ
 • Робота з електронними засобами навчального призначення, педагогічним програмним забезпеченням (ППЗ), інформаційними інструментами складної структури (ІІСС), інформаційними навчально-методичними комплексами (ІНМК)
 • Проведення соціально-психологічного моніторингу, робота з діагностичними, повчальними, тестувальними програмами
  Використання персональних мобільних комп'ютерів для дистанційного, допрофільного та профільного навчання.


У своїх роботах вчителям-конкурсантам, в разі використання посилань на ресурси Інтернету та ППЗ, прохання надавати пояснення, яке б аргументовано доводило б переваги (з точки зору конкурсанта) запропонованих ресурсів та підходу. Особливу увагу в поясненні прохання приділити порівняльному аналізу запропонованих Інтернет ресурсів та/або ППЗ та причинам рекомендацій саме цих ресурсів. Преміальні бали можуть  надаватись тим, хто надасть аргументовані рекомендації з використання окрім ППЗ також і ПЗ, що можуть нести освітню функцію.

2) Моделі, що мають лист Підтримки від регіонального управління  або департаменту освіти.

3)  В разі перемоги в конкурсі, освітні установи – учасники конкурсу повинні забезпечити попередні умови для подальшого використання персональних мобільних комп'ютерів школяра (наведено вимоги до оснащення як мінімум одного учбового класу:

 • Навчальний клас має бути обладнаний стаціонарним або мобільним комп'ютером вчителя.
 • Навчальний клас повинен мати широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для одночасної роботи в Інтернеті не меньш ніж 30 персональних мобільних комп'ютерів школярів .
 • В навчальному класі має бути встановлено устаткування (хот-спот) для організації локальної комп'ютерної мережі по безпровідному протоколу Wi-Fi
 • У класі (або спеціалізованому приміщенні) має бути забезпечений засіб зберігання персональних мобільних комп'ютерів школяра і можливість їх зарядки.


6. Терміни конкурсу

Конкурс проводиться з 6 липня 2009 р. по 1 жовтня 2009 р. Заявки на участь в конкурсі приймаються до 20 вересня 2009 року. Результати конкурсу будуть оголошені до дня вчителя, 5 жовтня 2009 року.

7. Форма підтримки переможців конкурсу

Освітнім установам – переможцям конкурсу до 1 листопада 2009 г. буде надано на безоплатній основі комплект  персональних мобільних комп'ютерів школяра  відповідно до кількості учнів в класі для реалізації заявлених моделей,  вчителю – що розробив і надав проекти, буде надано на безоплатній основі мобільний комп'ютер вчителя.

Планована дата початку реалізації моделі використання нетбуків у навчально-виховному процесі 15 листопада 2009 року.

За підсумками конкурсу буде визначено не менше 3 призових місць, і учасники, що зайняли ці призові місця, розглядатимуться як переможці конкурсу. Керівники проектів переможців конкурсу будуть запрошені на щорічну конференцію  «Чому і як учити в XXI столітті», що проводиться  INTEL у Москві, в грудні місяці.

Додаткові умови підтримки і взаємні зобов'язання сторін вказуються в договорі добровільної пожертви, предметом якого буде надання мобільних комп'ютерів школяра, і який буде підписаний з освітніми установами - переможцями.

8. Процедура подачі заявок

Освітні установи, що бажають взяти участь в конкурсі, повинні заповнити форму заявки в електронному вигляді на веб-сайті конкурсу 1to1.iteach.com.ua . Одна школа, установа  може надати для участі в конкурсі лише один проект.

Заявка учасника конкурсу має бути написана в суворій відповідності до форми заявки. Проекти, складені без врахування її вимог і подані не в електронному вигляді, не розглядаються. Представлені в заявці відомості мають бути максимально конкретними, інформативними і короткими. Заявка розглядається лише в тому випадку, якщо в ній буде представлена вся запрошувана інформація. Якщо заявка не задовольняє даних вимог, вона може бути повернена заявникові з проханням доповнити її недостатніми документами. До заявки можуть бути прикладені додаткові матеріали: рекомендаційні листи місцевого Департаменту освіти, копії статей з місцевої преси, буклети про діяльність організації-заявника, інші матеріали, що підтверджують актуальність, ефективність моделі або ті, що характеризують заявника, але ця вимога не є обов'язковою.

До розгляду приймаються заявки, зареєстровані в базі даних учасників конкурсу до 18.00 годин 20 вересня 2009 р. Кожній заявці надається унікальний ідентифікаційний номер. Організація-заявник сповіщається про прийняття заявки за вказаною контактною адресою електронної пошти.

9. Розгляд заявок учасників конкурсу

Попередній відбір заявок для участі в конкурсі з формальних підстав (відповідність заявки умовам конкурсу, відповідність заявки запропонованій формі, повнота інформації, дотримання термінів подачі заявки) здійснює оргкомітет конкурсу.

В разі невідповідності заявки вище перерахованим умовам, оргкомітет конкурсу має право відмовити в прийнятті заявки.
Остаточний розгляд заявок і визначення переможців здійснює журі конкурсу. До складу журі входять представники державних, комерційних і суспільних організацій, зацікавлених в проведенні конкурсу. 

Рішення журі про відбір організацій – переможців конкурсу та присудження гранту приймається за бально-рейтинговою системою.

Критерії оцінки заявок учасників конкурсу: 

 • чи відповідає модель умовам конкурсу;
 • наскільки запропонована модель відповідає меті і завдань проекту «1 учень-1 комп'ютер»
 • чи є ідея моделі оригінальною або унікальною, чи містяться в ньому інноваційні рішення;
 • чи приведе реальне впровадження моделі до довгострокових позитивних змін і результатів;
 • чи дозволить кваліфікація виконавців виконати поставлені в моделі завдання;
 • відсутність комерційного інтересу;
 • чи враховує модель вже існуючий досвід в цій сфері;
 • чи співпрацює заявник з освітніми установами, що здійснюють аналогічні проекти;
 • як заявник передбачає оцінювати результати  використання моделі;
 • чи зможе модель бути відтвореною іншими освітніми установами за допомогою методик, розроблених в результаті її реалізації

Заявки, що поступили для участі в конкурсі, розглядаються журі з 1 до 20 вересня 2009 р. Рішення про надання грантів приймається до 1 жовтня 2009 р. Про результати конкурсу випускається офіційне оголошення до 5 жовтня 2009 року, і всі переможці сповіщаються за вказаною в заявці адресою електронної пошти в 10-денний термін з моменту закінчення конкурсу. Оргкомітет і журі конкурсу не надають заявникові мотивувань відхилення проекту ані усно, ані у вигляді рецензії на проект; рішення журі не переглядається.  Представлені на конкурс роботи не повертаються учасникам.

10. Терміни і умови надання підтримки переможцям конкурсу

В разі визнання установи переможцем конкурсу, компанія Intel укладає з такою освітньою установою договір, що визначає відповідальність керівника проекту і організації, що бере на себе відповідальність за реалізацію проекту і що передбачає звітність по використанню наданого устаткування.

Персональні мобільні комп'ютери школяра передаються в користування установі, за умови надання установою гарантій про використання майна в суспільно корисних освітніх цілях і наданні щорічного звіту про використання даного майна протягом 2-х років з початку використання нетбуків.

Всі витрати учасників конкурсу, пов'язаних з участю в конкурсі (зокрема, пов'язані з  відрядженнями, оплатою витрат на засоби зв'язку і так далі) здійснюються самими заявниками і не підлягають будь-якому відшкодуванню.

11. Звітність і контроль за реалізацією проекту

Після закінчення половини терміну використання наданого устаткування, встановленого договором, установа повинна протягом одного місяця надати  компанії Intel проміжний змістовний звіт про хід використання устаткування. Остаточний змістовний звіт про результати виконаного проекту надається установою протягом двох місяців після закінчення терміну використання устаткування, встановленого договором.

Організатори конкурсу: 

 • Intel Ukraine Microelectronics Ltd.,
 • Інститут інноваційних технологійі змісту освіти МОН України
 • Інститут інформаційних технологій АПН України