Конкурс веб сайтів ОІППО

ОІППО

Струк
тура

Прак
тична спрямо
ваність

Ts

Admin

Sts

Intel

Наві
гація

Нови
ни

Поси
лання

Ре
сур
си

Зво
рот
ній зв'я
зок

Онов
лення

фору
ми

Wiki

Комунальний заклад «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти». 

5

3

4

3

0

1

4

5

4

4

4

4

3

blogs

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

4

3

3

3

3

0

3

4

2

2

4

4

 

регист-
рация

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

5

4

3

4

0

4

5

4

5

3

5

5

 

 

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

5

5

3

4

2

5

5

4

5

4

2

4

 

 

Інститут післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету.

4

3

2

3

2

2

4

4

4

2

2

3

1

 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

5

4

3

4

4

5

5

4

4

3

3

4

1

флікр

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

5

4

3

5

2

2

4

4

3

2

2

4

0

блоги

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

4

3

3

4

3

1

3

5

3

3

1

5

0

 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

5

5

4

5

3

3

5

4

5

4

3

4

1

 

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

5

5

3

5

2

2

4

5

4

4

5

4

5

 

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

3

3

2

3

0

0

2

5

1

1

2

5

1

0

Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка.

5

5

5

5

5

4

5

5

4

4

0

5

0

0

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

4

3

2

2

0

1

3

5

1

1

1

5

0

0

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

4

5

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

5

4

4

3

0

3

5

5

2

2

 

5

 

 

Волинський інститут післядипломної  педагогічної освіти.

4

3

3

3

0

2

4

3

5

4

3

4

0

0

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

2

2

2

2

2

0

4

4

1

0

0

4

0

0


I - Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

II - Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка