Новини освіти

16-18 жовтня 2012 р. у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б) відбудеться IV Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті».

 • 14.09.2012

  Шановні колеги!

  16-18 жовтня 2012 р. у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б) відбудеться IV Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті».

  Організатори виставки: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія  педагогічних  наук  України,  компанія  «Виставковий  Світ» (Лист  МОНмолодьспорту  України № 1/9-230 від 31.03.11 р.).

  Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 25-р «Про затвердження переліку виставок і ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2012 році, яким надається статус міжнародних та національних» виставці «Інноватика в сучасній освіті» офіційно надано статус національної та включено до переліку національних виставок, що проводяться в Україні в 2012 році.

  Динамічний розвиток економіки, науки і техніки, суспільного життя нашої країни вимагає якісної освіти, фахівців, здатних продукувати новітні технології та прогресивні ідеї. Інновації є основою підвищення якості знань, нових педагогічних технологій і методик, розвитку наукових досліджень. Інновації гуртують творчі педагогічні колективи на пошуки ефективних технологій системного оновлення змісту навчання усіх ланок освіти.

  Мета виставки «Інноватика в сучасній освіті» – узагальнити і всебічно представити широкій громадськості, педагогам, фахівцям, науковцям, органам державної влади і управління досвід інноваційної діяльності освітніх закладів, їх здобутки, упровадження інформаційних-комунікаційних технологій, визначити і обговорити пріоритетні проблеми подальшого удосконалення процесу навчання і виховання.

  Для підприємств, що працюють на терені освіти виставка надасть можливість представити освітнім закладам та педагогам нові та вже апробовані електронні і технічні засоби навчання, нові можливості впровадження засобів ІКТ, що відповідають сучасним вимогам освітньої практики.

  На виставку запрошуються навчальні заклади різних рівнів і форм власності, наукові установи, навчальні центри, регіональні і муніципальні органи управління освітою, видавництва, фонди, підприємства і фірми, що працюють на терені освіти, міжнародні установи і представництва.

  Вперше на виставці за ініціативою областей відбудеться презентація досягнень з упровадження інновацій в діяльність навчальних закладів, зокрема:

  - «Інновації у розвитку сільської школи на Дніпропетровщині», представляє Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

  - «Регіональний освітній кластер в умовах удосконалення системи управління освітою», представляє Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

  - «Інновації у діяльності навчальних закладів професійно-технічної освіти регіону», представляє Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області.

  Під час виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України за темою "Школи сприяння здоров'ю в Україні". В рамках конференції за підсумками Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння  здоров'ю" відбудеться нагородження переможців.

  Навчальні заклади/підприємства – учасники виставки можуть заголосити одну проблему для семінару, «круглого столу» (не більше 30 хв. і трьох доповідачів) для обговорення або інформування. ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДО 10 ВЕРЕСНЯ 2012 Р.

  Для учасників виставки передбачається проведення тематичних конкурсів з номінацій:

  1.    Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці.

  2.    Упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів професійно-технічної освіти.

  3.    Упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти.

  4.    Інклюзивна освіта: «Відкрий вікно у світ».

  5.    Інновації в організації дослідницько-експериментальної діяльності учнівської та студентської молоді.

  6.    Інновації в упровадженні державно-громадського управління  навчальним закладом.

  7.    Організаційно-методична діяльність інститутів післядипломної освіти з упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів.

  8.    Розробка та створення сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для упровадження в освітню практику.

  9.    Інновації у розвитку міжнародної співпраці в освітній галузі.

  1. Номінація «Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці» передбачає:

  1.1. Наявність цільової довгострокової програми залучення інвестицій до розвитку нових форм співпраці з ринком праці.

  1.2. Створення із структурами бізнесу, підприємництва, органів державної влади і управління спільних навчальних і наукових лабораторій, тренінгових центрів, тощо.

  1.3. Використання міжнародних угод для стажування, підвищення кваліфікації викладачів і навчання студентів, виконання спільних наукових досліджень.

  1.4. Отримання міжнародних грантів ВНЗ.

  2. Номінація «Упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів професійно-технічної освіти» передбачає:

  2.1. Упровадження інноваційних виробничих технологій у навчальний процес.

  2.2. Створення професійних стандартів заснованих на компетенціях.

  2.3. Інноваційні моделі організації діяльності закладів профтехосвіти у сучасних умовах ринку праці.

  2.4. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

  2.5. Інновації у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів профтехосвіти.

  3. Номінація «Упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти».

  3.1. Наявність власної концептуальної моделі навчального закладу, її науково-практичне обґрунтування.

  3.2. Впровадження здоров’язбережувальних технологій, які розкривають змістовне наповнення моделі навчального закладу.

  3.3. Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення впровадження здоров’язбережувальних  технологій у навчально-виховний процес.

  3.4. Наявність системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів.

  3.5. Діяльність навчального закладу через співпрацю з органами місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами, бізнес-структурами, фондами, навчальними закладами.

  3.6. Організація роботи з батьками, громадськими організаціями, участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних програмах і проектах.

  4. Номінація «Інклюзивна освіта: «Відкрий вікно у світ» передбачає:

  4.1. Інновації у розробці адекватних моделей конкретних технологій психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти.

  4.2. Створення комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища для навчання дітей з особливими потребами.

  4.3. Упровадження дистанційних освітніх технологій при реалізації інклюзивної освіти.

  5. Номінація «Інновації в організації дослідницько-експериментальної діяльності учнівської та студентської молоді» передбачає:

  5.1. Участь і допомога органів державної влади і управління.

  5.2. Діяльність педагогічних колективів з розвитку і залучення до експериментальних і дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді.

  5.3 Матеріально-технічна допомога структур бізнесу і підприємств.

  5.4. Інновації у заохоченні і стимулюванні учнів та студентів до участі в дослідницько-експериментальній роботі.

  6. Номінація «Інновації в упровадженні державно-громадського управління  навчальним закладом» передбачає:

  6.1. Обгрунтування обраної для упровадження моделі організації державно-громадського управління навчальним закладом.

  6.2. Інновації в удосконаленні обраної моделі державно-громадського управління.

  6.3. Досвід, практика, ефективність державно-громадського управління закладом освіти.

  7. Номінація «Організаційно-методична діяльність інститутів післядипломної освіти з упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів».

  8. Номінація «Розробка та створення сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для упровадження в освітню практику».

  9. Номінація «Інновації у розвитку міжнародної співпраці в освітній галузі».

  Лист на участь у конкурсі з тематичних номінацій 

  Схема розташування об"єктів

  Матеріали на конкурс з номінацій виставки приймаються до 29 вересня 2012 р. Матеріали обов’язково подаються у друкованому зшитому вигляді, в окремій папці або папці з файлами, державною мовою. Обсяг роботи – 20 сторінок формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифта - 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,5). Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується номінація відповідно до інформаційного листа про конкурс та повна назва закладу освіти/підприємства, що бере участь у конкурсі. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не повертаються. Переможці конкурсу в номінаціях (навчальні заклади, установи, підприємства) удостоюються Почесного звання «Лауреат конкурсу» з відповідної номінації та нагороджуються Золотими та Срібними медалями.

  Представлені на виставці інноваційні матеріали будуть узагальнені Оргкомітетом і передані МОНмолодьспорту України для включення до реєстру інновацій.

  Конкурсні роботи з номінацій надсилаються до Оргкомітету виставки за адресою:

  вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна
  Тел./факс: +38 044 498-42-07, 498-42-06, 498-42-05, 498-42-04
  E-mail: expo@vsvit.com.ua, osvita-vs@svitonline.com http://www.innovosvita.com.ua/

Поділитися: