1 учень - 1 комп'ютер
 

Звіт загальноосвітнього навчального закладу – учаснику дослідно-експериментальної роботи з теми: «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків»

 • 30.11.2009

   Навчальний заклад

  Назва: Кобеляцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені Олеся Гончара
  Адреса:  39200 Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Шевченка, 34/37

  Директор  - Грінько Світлана Юріївна

  Відповідальна особа - Пелюхня Ліна Вікторівна, заступник директора по початковій школі


  Склад робочої групи реалізаторів проекту:

  ПІБ, посада

  За що відповідає

  Клас,з яким працює

  1

  Пелюхня Ліна Вікторівна,

  заст. директора по початковій школі

  вчитель початкових класів

  Контроль за створенням необхідних  умов для опанування учнями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

  Уроки економіки

   

  3-А, 6-Б

  2

  Льовіна Світлана Олександрівна, практичний психолог школи

  Психологічний супровід учнів

  Заняття "Вчимося спілкуватися"

  1-А, 2-А

  3

  Невірна Ірина Олексіївна, вчитель початкових класів

  Факультатив " Розвиток продуктивного мислення "

  4-А, 4-Б

  4

  Масич Тетяна Олексіївна, вчитель англійської мови

  Уроки англійської мови

  4-Б

  5

  Колкова Світлана Андріївна, вчитель початкових класів

  Уроки економіки

  Уроки мислення

  3-В

  6

  Решетило Наталія Іванівна, вчитель інформатики

  Системний адміністратор

  *адміністратор, вчитель початкових класів, вчитель предметник, вчитель інформатики, психолог

  Керівник робочої групи  Невірна Ірина Олексіївна


  Використання учнями нетбуків в ході експерименту:

  Клас

  Кількість учнів

  Прізвище, ім'я, по батькові вчителів, які працюють у класі

  Як часто учні використовують нетбуки на уроках (разів на тиждень)

  1-А

  25

  Льовіна Світлана Олександрівна

  1 раз на місяць

  2-А

  22

  Льовіна Світлана Олександрівна

  2 рази на місяць

  3-А

  17

  Пелюхня Ліна Вікторівна

  2 рази на місяць

  6-Б

  15

  Пелюхня Ліна Вікторівна

  1 раз на тиждень

  4-А

  14

  Невірна Ірина Олексіївна

  1 раз на тиждень

  4-Б

  12

  Невірна Ірина Олексіївна

  1 раз на тиждень

  4-Б

  15

  Масич Тетяна Олексіївна

  1 раз на тиждень

  3-В

  20

  Колкова Світлана Андріївна

  2 рази на місяць

  3-В

  15

  Колкова Світлана Андріївна

  1 раз на тиждень

  ВСЬОГО:

  155

   

   


   Аналітичний звіт

  У період з 1 вересня по 15 жовтня 2009року учасники проекту Кобеляцької зош №2 продовжили роботу у рамках дослідно – експериментальної роботи з теми "Науково- методичні основи використання ІКТ у навчально – виховному процесі. " 

  Для успішного проведення експерименту була розроблена програма науково – дослідної роботи на навчальний рік, сформований склад робочої групи реалізаторів проекту, проведений майстер – клас для вчителів, які працюють за проектом, визначені та уточнені функціональні обовязки педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту.

  За цей короткий період часу вчителями були створені належні умови для роботи учнів з нетбуками  ( ремонт у класній кімнаті, установка сейфу для зберігання техніки, налаштування нетбуків та мережі ), проведенні анкетування батьків та дітей, учасників проекту, розроблені фрагменти уроків та методичні рекомендації використання шкільних нетбуків у навчально – виховному процесі у межах проекту.

  Психологом школи Льовіною С.О. був розроблений психолого – діагностичний інструментарій для відстеження результатів педагогічного експерименту, проведено попереднє анкетування учнів  та надані рекомендації учасникам проекту.

  Вчителі вже переконалися, що застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу і є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

  В сучасному навчальному процесі існує нагальна необхідність пов'язати знання та навички, що отримує дитина, з її повсякденним життям. Саме комп'ютер стає тим засобом, який органічно дозволяє це зробити, бо він одночасно може бути і джерелом інформації, і помічником при виконанні різнопланових завдань.

  Використання персональних мобільних комп'ютерів учнів в нашому навчальному закладі проводиться  в кількох напрямках:

  1. Використання презентацій на уроках (у якості наочності )

  Екран притягує увагу дітей, якої часом важко добитися при фронтальній роботі з класом. Використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, індивідуальним і диференційованим.

   ( Уроки економіки у 3 класі та заняття "Вчимося спілкуватися  " у 1, 2 класах )

  2.При вивченні англійської мови

  Використання інтерактивних комп”ютерних завдань (ребуси, тести, кросворди, головоломки, анкетування, діаграми) для вивчення іноземної мови сприяє активізація словника дітей та створює мовне середовище, бажання та дії. А головне – вдала система самоконтролю, яка дозволяє миттю оцінювати успіх дитини. 

  ( Використання вчителем програми  для перевірки знань учнів )

  3. Створення індивідуальних і групових тематичних презентацій, залучення учнів до проектної діяльності.

  Самостійне створення учнями  мультимедійних презентацій в програмі Power Point та публікація в програмі Publisher дає можливість дітям оволодівати навичками створення  презентації проектів, розвиває комунікативні здібності, розширює кругозір, інтегруючи знання з різних предметів.

  За допомогою мережі Інтернет учні можуть здійснювати подорожі по містах світу, відвідувати музеї, виставки, знаходити необхідну інформацію. ( Уроки економіки у 6 класі )

  4. Розвиток критичного мислення молодших школярів.

  Для розвитку творчого, критичного мислення учнів молодших класів доцільно використовувати нетбуки. Адже це дає можливість кожній дитині працювати незалежно, самостійно.  У процесі такого навчального дослідження учні самостійно роблять припущення (гіпотези) відносно досліджуваних закономірностей, мають можливість їх експериментально перевірити. Використання нетбука надає нові можливості для реалізації принципу проблемності, сприяє не тільки вирішенню пізнавальних проблем, але і постановці, осмисленню, включенню до системи знань учнів. (  Факультативні заняття у 4-их класах )

  5. Проведення уроків мислення

  Використання нетбуків виявилося досить ефективним для проведення уроків мислення у 3 класі.Маючи яскраву наочність перед очима і творче завдання, учень має можливість працювати  у власному темпі, аналізувати, перевіряти і робити висновки.  А письмо за допомогою комп'ютера розвиває навички, які дозволяють учням усвідомлено читати текст і працювати над грамотністю ( кількаразове перечитування надрукованого допомагає побачити помилки ). Ця система навчання також сприяє розвитку зв'язного мовлення учнів.


  НАШІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННІ УРОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТБУКІВ 

  1. Великі затрати часу на підготовку  вчителя до уроків.
  2. Великі затрати часу на підключення нетбуків до роботи перед уроком.
  3. Неоднакова комп'ютерна підготовка дітей до проекту.
  4. Недостатні навички ІКТ вчителів.

  2.  Декілька прикладів «історій успіху» - конкретних прикладів якісних змін, що відбулися в діяльності учасників проекту (вчителів, учнів).  

  Вчителька англійської мови Масич Тетяна Олексіївна оволоділа  програмою перевірки засвоєних знань учнів  на компютері у вигляді тестів і успішно використовує її на уроках.

  Учні 6 класу оволоділи програмою  Power Point і почали самостійно складати презентації.

  3.  Яким досвідом міг би поділитися навчальний заклад з учасниками експерименту з інших регіонів.

  1. Розвиток критичного мислення молодших школярів шляхом впровадження нових інформаційних технологій  у навчальний процес.
  2. Уроки мислення  з використанням нетбуків


  Додатки

  Факультативні заняття з розвитку продуктивного мислення.
  Керівник: Невірна Олена Олексіївна

  Урок економіки у 3 класі
  Керівник: Колкова Світлана Андріївна

  Урок мислення у 3 класі
  Керівник: Колкова Світлана Андріївна

Поділитися: