Корпоративна відповідальність

"Соціальна відповідальність - невід'ємна частина бізнесу корпорації Intel. Ми прагнемо дотримуватись високих стандартів у всьому, що ми робимо: ми встановлюємо моральні принципи для наших спеціалістів та партнерів, надаємо зручні та сучасні робочі місця, а також створюємо нові технології, які здатні змінити світ на краще."

Пол Отелліні
Президент корпорації Intel


Відповідно до авторитетного рейтингу журналу "CRO" (Corporate Responsibility Officer), який віддзеркалює найвищі досягнення у сфері корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), список 100 кращих корпорацій 2008 року у цій сфері (100 Best Corporate Citizens) очолила корпорація Intel. Незалежно від країни чи регіону, де компанія здійснює свою діяльність, вона бере участь у розвитку місцевого інформаційного співтовариства, виходячи із засад корпоративної громадянської етики, тобто не лише дотримуючись законодавчо встановлених норм і вимог, але й активно впливаючи на покращення якості житття людей.

Ми прагнемо, щоб наші соціальні проекти поєднували в собі технологічний досвід Intel, енергію та ентузіазм співробітників, а також бізнес-можливості компанії.

Ми хочемо допомогти країнам, у яких працюємо, стати сильнішими, хочемо надати незахищеним верствам населення доступ ло сучасних інформаційних технологій. Наша корпорація завжди у русі й невгамовно підживлює індустрію. Невпинне прагнення до найвищих результатів у всьому, що ми робимо - від інноваційних продуктів до корпоративної соціальної відповідальності, - це наше розуміння «правильного» бізнесу.

Крейг Барретт,
голова ради директорів корпорації Intel

"Впровадження програми "Навчання для майбутнього" доводить розуміння нашими виробниками того факту, що технологічні досягнення нічого не варті, якщо вчителі не вміють ними ефективно користуватися. Дива в освіті творять не комп'ютери, а вчителі."

Володимир Шаров,
голова представництва Intel в Україні

"Завдяки багаторічному міжнародному досвіду в галузі освіти та інновацій, корпорація Intel здатна надавати допомогу уряду в розробці та реалізації освітніх та соціальних програм, спрямованих на подолання цифрового розриву та повноцінної інтеграції України в світове цифрове суспільство. Ми активно співпрацюємо з урядовими та громадськими установами, представниками бізнесу для комплексного вирішення задач інформатизації суспільства та освіти, розширення доступу до Інтернету та інформаційних технологій."

Тетяна Нанаєва,
менеджер з корпоративної діяльності Intel в Україні

"В епоху становлення нової парадигми економіки, економіки знань, успіх здебільшого залежить від освіти в галузі інноваційних технологій та навичок, що відповідають вимогам та реаліям 21-го століття. Освітні програми Intel є частиною глобальних соціальних ініціатив та спрямовані на розвиток інформаційного суспільства, виховання молоді, формування нового покоління активних та успішних людей."

Навички 21-го століття
 • інформаційна грамотність
 • висока продуктивність праці
 • винахідливе аналітичне мислення
 • швидкий пошук та обробка інформації
 • ефективне спілкування
 • робота в проектах та в команді
 • вирішення проблем
 • вміння брати на себе відповідальність
 • життєві компетенції

Інформаційне суспільство - нова фаза розвитку цивілізації, де головними продуктами виробництва є інформація та знання.


Економіка знань

Економіка знань - це сучасний етап розвитку світової економіки, що полягає в беспрецедентному прискоренні темпів створення і накопичення знання. Заснована на знаннях економіка функціонує і розвивається лише за умови наявності фахівців, що володіють останніми досягненнями науково-технічного прогресу, і практичних навичок з їхнього використання, а також здатних розвивати і поширювати знання.Міжнародні освітні ініціативи INTEL  в Україні
Звіт про корпоративну соціальну відповідальність Intel за 2011 рік.
Міжнародні освітні ініціативи INTEL  в Україні
Корпоративна соціальна відповідальність Intel - 2010 рік.

 

 • Michael J. Fox Foundation и Intel объединяют усилия для повышения эффективности лечения болезни Паркинсона

  Фонд Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research* (MJFF) и Intel сегодня объявили о сотрудничестве, направленном на исследование и лечение болезни Паркинсона - нейродегенеративном заболевании мозга, которое занимает второе место по распространенности после болезни Альцгеймера. Проект включает комплексное научное исследование с применением новой платформы анализа «больших данных», которая будет выявлять взаимозависимость данных, полученных посредством носимых цифровых технологий. Это позволит контролировать темп развития болезни и ускорить разработку новых лекарств.
  Далі
 • Intel о корпоративной социальной ответственности за 2010 г.

  Главные акценты в отчете Intel о корпоративной социальной ответственности состоят во внимании к внедрению научных разработок и применению талантов сотрудников для трансформации образования и доступа к технологиям, а также повышения экономической и экологической стабильности в мире. Обсуждаются меры, которые Intel продолжит предпринимать для влияния на культуру и систему принятия решений, от финансирования инновационных проектов сотрудников до перечисления части вознаграждения на экологические цели.
  Далі
 • Звіт про корпоративну соціальну відповідальність Intel за 2009 рік

  Впродовж усієї історії корпорації Intel основна увага приділялася побудові етичної культури, зниженню нашого впливу на навколишнє середовище, інвестуванню у власний персонал і залученню до роботи нових груп людей.
  Далі
 • Корпоративная социальная ответственность INTEL

  Корпорация Intel представила результаты своей деятельности в рамках реализации программ корпоративной социальной ответственности. В отчете о корпоративной и социальной ответственности Intel за 2008 год, опубликованном сегодня, представлена информация о том, как компания помогает в решении социальных и экономических проблем и как содействует реализации экологических программ при помощи своих технологических разработок. В документе обозначены долгосрочные цели, которые призваны оказать содействие в совершенствовании окружающего мира. Intel подчеркивает, что решение глобальных проблем является одной из ее приоритетных задач в ближайшие годы.
  Далі
 • INTEL. Корпоративная социальная ответственность. III КВ. 2010 г.

  Работая в Intel, мы создаем технологии, которые делают жизнь людей лучше. Мы убеждены, что для внедрения инноваций и экономического роста страны требуется качественное образование нового поколения, мощная социальная сфера и здоровая планета. Именно поэтому для изменения ситуации мы избрали практический коллективный путь –обучение преподавателей, благотворительная деятельность в местных организациях и разработка энергоэффективных решений.
  Далі
 • Intel. корпоративная социальная ответственность в России и других странах СНГ

  Программа «Intel® Обучение для будущего» является самой первой благотворительной образовательной инициативой компании, запущенной в России. Целью программы является обучение учителей технологии, которая сочетает органичное использование в предметном обучении проектной методики, информационных технологий и стратегий оценки результатов деятельности учащихся в рамках учебных проектов.
  Далі
 • Intel:Ключи к успеху – инновационная экономика и социальная ответственность

  Уже много десятилетий корпорация Intel находится в первых рядах разработчиков новых технологий, ускоряя революционные преобразования в области вычислительных систем и Интернета, которые уже изменили наш мир. Технологии, продукты и инициативы Intel способствуют изменению стиля работы и жизни людей.
  Далі