Вправа 5. Вимоги до Портфоліо навчального проекту

Вимоги до Портфоліо проектуДроби стають зрозумілими
Навчальний предмет: математика

Змагання Великих Бобів
Навчальні предмети: мови, математика, природничі науки

Ставкоманія. Учні досліджують життєздатність водоймища
Навчальні предмети: природничі науки, математика, мова

Досліджуємо Тропічні Ліси
Навчальні предмети: природничі науки, мова, мистецтво, соціальні науки

Тригонометрія
Навчальний предмет: математика

Шок від майбутнього
Навчальні предмети: алгебра, статистика і прогнозування

  


ДРОБИ СТАЮТЬ ЗРОЗУМІЛИМИ


Навчальний предмет: математика

Клас: 3-5
Автор: Девід Франкель

Стислий опис:
Виконуючи цей проект впродовж місяця, учні продемонструють знання дробів. Вони будуть проводити різні види робіт: створювати і обговорювати мультимедійні презентації, інформаційні листки та інтерактивні веб-сайти.

План Проекту

Дроби стають зрозумілими

Приклади учнівських робіт

Учнівська презентація (PowerPoint*)
Учнівська публікація (Publisher)
Учнівський веб-сайт

Примітка: Гіперпосилання на інші сайти Інтернету можуть бути не активними, вони наведені тільки як приклади.

Дидактичні матеріали

Журнал про дроби

Методичні матеріали

Основне про дроби (PowerPoint*)
Календар проекту Дроби (Publisher)
Сторінка Робочих Сайтів

Засоби оцінювання

Підрахунок балів (Публікація)
Підрахунок балів (Веб-сайт)
Підрахунок балів (Презентація)

Повернутися до змісту
ЗМАГАННЯ ВЕЛИКИХ БОБІВ


Навчальний предмет: алгебра, статистика і прогнозування
Клас: 9-12
Автор: Даг Кокс

Стислий опис:
Змагання великих Бобів почалося!  Давайте позмагаємося з класами з інших штатів по вирощенню найвищої бобової стеблини, щоб дізнатися, яка команда зможе виростити найвищу рослину. Починаючи  з рівних стартових умов (насіння, час посадки) сім чи вісім команд з кожного класу мають спроектувати і провести керований експеримент по вирощенню бобів, для того щоб разом з'ясувати найкращі умови для вирощування бобів. Учні заноситимуть інформацію про хід експерименту в створюваний ними журнал наукових спостережень, розроблять інформаційний бюлетень, створять мультимедійну презентацію, напишуть статті для публікацій на класних веб-сторінках в Інтернеті, описуючи хід проекту, отримані результати та їх інтерпретацію.

План Проекту

Змагання Великих Бобів

Приклади учнівських робіт

Учнівська презентація (PowerPoint*)
Учнівська публікація (Publisher)
Учнівський веб-сайт

Примітка: Гіперпосилання на інші сайти Інтернету можуть бути не активними, вони наведені тільки як приклади.

Дидактичні матеріали

Висновки
План групи
Обов'язки членів групи
Як створити графік
Як вести журнал
Таблиця пористості грунту

Методичні матеріали

Основна інформація
Вступ до Змагання Бобів (PowerPoint*)
Розуміння учнями теми

Засоби оцінювання

Рубрики оцінювання
Оцінювання групової роботи
Оцінювання групової роботи (Веб-сторінка)
Оцінювання публікації
Оцінювання наукового змісту

Повернутися до змісту
СТАВКОМАНІЯ. УЧНІ ДОСЛІДЖУЮТЬ ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ВОДОЙМИЩА


Навчальний предмет: природничі науки, математика, мова
Клас:
6-8
Автор:
Ліза Грюнвальд, Сандра Денні

Стислий опис:
Цей міжпредметний проект об'єднує математику, природничі науки та мови для вирішення проблем, пов'язаних з питанням дослідження якості води в місцевому озері та організацію ідеального учнівського «рукотворного» ставка.

Учні будуть проводити наукові дослідження на обох ставках і готувати відповідні звіти за результатами лабораторних досліджень. Вони будуть збирати та опрацьовувати дані з Інтернету для Всесвітнього проекту Води (Global Water Project) та представляти проект, заснований на інтерпретації цих даних. Додатково вони будуть створювати таблиці та графіки.  Учні будуть розробляти інформаційні бюлетені та розробляти веб-сторінки з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу. Як додаткове розширення цього проекту учні створять спеціальну PowerPoint презентацію для показу в міській адміністрації, в якій на перший план буде висунуто їх дослідження місцевого водоймища та рекомендації його покращення. Планується результати цих досліджень надіслати електронною поштою міському голові м. Boylston. Учні поповнюватимуть базу даних результатів досліджень, щоб повернутися до них через деякий час. Всі учні будуть створювати власний портфоліо, з якого буде видно просування їх роботи. В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання, висунуті і вдосконалені впродовж розробки теми проекту. Вони мають надати конкретні підтвердження своїх гіпотез.

План Проекту

Ставкоманія

Приклади учнівських робіт

Учнівська презентація (PowerPoint*)
Учнівська публікація(Publisher)
Учнівський веб-сайт

Примітка: Гіперпосилання на інші сайти Інтернету можуть бути не активними, вони наведені тільки як приклади.

Методичні матеріали

Огляд проекту Ставкоманія (PowerPoint*)
Бібліографія

Засоби оцінювання

Бали (Презентація)
Звіт лабораторної роботи
Критерії оцінювання. Математика


Повернутися до змісту
ДОСЛІДЖУЄМО ТРОПІЧНІ ЛІСИ


Навчальний предмет: природничі науки, мова, мистецтво, соціальні науки
Клас: 6-8
Автор:
Донна Коул

Стислий опис:
Учні досліджують основні особливості тропічних лісів, тропічних тварин та рослин.  Використовуючи здобуті знання, учні вигадують та створюють своїх уявних комаху та рослину, що мають бути адаптовані до життя у тропіках, та разом обговорюють результати.

Наприкінці проекту учні здійснюють уявну подорож до тропічного лісу. Вони самостійно проектують експеримент, використовуючи науковий підхід, вивчають, спостерігають та замальовують місце дослідження, а також демонструють мінімальні навички виживання в умовах тропічного лісу.  Учні визначаються та обмірковують тему свого дослідження протягом двох місяців. 

Як результат діяльності, вони використовують здобуті знання про тропічні ліси для написання листа, в якому аргументовано переконують уряд не будувати автостраду через тропічні ліси.

План Проекту

Досліджуємо тропічні ліси

Приклади учнівських робіт

Учнівська презентація(PowerPoint*)
Учнівська публікація (Publisher)
Учнівський веб-сайт

Примітка: Гіперпосилання на інші сайти Інтернету можуть бути не активними, вони наведені тільки як приклади.

Дидактичні матеріали

Шаблон буклету про тварин (Publisher)
Створюємо рослину
Як написати лист
Створюємо комаху
Що таке тропічні ліси
Шаблон Інформаційного листка (Publisher)
Контрольний список виконання проекту
Планування презентації

Методичні матеріали

Вступ до проекту (PowerPoint*)
Схема проекту
Ресурси.Бібліографія
Календар-липень (Publisher)
Календар-серпень (Publisher)

Засоби оцінювання

Рубрики (Презентація)
Бали (Презентація)
Оцінка (Веб-сторінки)
Критеріїї оцінки (Веб-сторінка)

Повернутися до змісту
ТРИГОНОМЕТРІЯ


Навчальний предмет: математика

Клас: 9-12

Автор: Керол Чо

Стислий опис:
Мета цього проекту для учнів – застосування знань тригонометричних функцій для ситуацій реального життя. Учні починають з складання списку якнайбільшої кількості коливних процесів, які відбуваються в різних галузях науки і техніки, які зустрічаються у природі та житті. Потім вони досліджують один з таких прикладів за допомогою Інтернету і обирають проблему, пов'язану з коливними процесами, і яка може бути описана за допомогою тригонометричних функцій. Потім учні виконують лабораторну роботу, щоб отримати дані для опрацювання. Учні створюють презентації, публікації та веб-сайти, та спілкуються один з одним з допомогою сучасних технологій. На завершення учні обирають ситуацію з реального життя, описують її математично та створюють PowerPoint презентацію, використовуючи тригонометричні функції для опису циклічних процесів.

План Проекту

Тригонометрія

Приклади учнівських робіт

Учнівська презентація (PowerPoint*)
Учнівська публікація (Publisher)
Учнівський веб-сайт 

Примітка: Гіперпосилання на інші сайти Інтернету можуть бути не активними, вони наведені тільки як приклади.

Дидактичні матеріали

Моделювання задач
Відповіді на задачі
Задача пружини
Пошук. Інструкція
Програма для калькулятора
Основні параметри
Інструкція. Цифрова камера
Пошук в Інтернеті

Методичні матеріали

Огляд проекту Тригонометрія  (PowerPoint*)
Приклади циклічних рухів
Використані ресурси

Засоби оцінювання

Оцінювання буклету
Оцінювання презентації
Оцінювання веб-сайту

Повернутися до змісту
ШОК ВІД МАЙБУТНЬОГО


Навчальний предмет:
алгебра, статистика і прогнозування
Клас: 9-12
Автор: Даг Кокс

Стислий опис: Учні обирають галузь знань за своїми інтересами  (розповсюдження СНІДу; зростання заробітної платні бейсбольних гравців; зростання забрудненості навколишнього середовища в штаті; тощо) та збирають статистичну інформацію щодо цього питання за тривалий проміжок часу.  Використовуючи ці дані, вони будують функцію регресу за допомогою калькулятора та рівняння кривої, за якою можна будувати прогнозування майбутнього. Будують приблизний графік. такої залежності, яка найкраще може бути описана деяким рівнянням. Нарешті, учні обговорюють соціо-економічне значення та наслідки таких передбачень.

План Проекту

Шок від майбутнього

Приклади учнівських робіт
Учнівська презентація (PowerPoint*)
Учнівський інформаційний листок (Publisher)
Учнівський веб-сайт

Примітка: Гіперпосилання на інші сайти Інтернету можуть бути не активними, вони наведені тільки як приклади.

Дидактичні матеріали

Інструкція

Методичні матеріали

Опис проекту  (PowerPoint*)
Теми для дослідження та ресурси
Робочі веб-сайти

Засоби оцінювання

Оцінювання проекту
Оцінювання публікації
Оцінювання презентації
Оцінювання веб-сайту

Повернутися до змісту

*Всі імена і торгові марки належать власникам.